Aktuální vývoj válečného konfliktu na Ukrajině pohledem expertů z Univerzity obrany

Podklady pro analýzu vychází z veřejně dostupných zdrojů, některé informace týkající se přímo situace na Ukrajině nebo v Ruské federaci nelze ověřit z nezávislých a důvěryhodných zdrojů a není možné zcela zajistit jejich pravdivost, úplnost a objektivitu. Situace se v posledních dech mění především u Bachmutu, coČíst dále

Vývoj aktuální situace na Ukrajině pohledem expertů Univerzity obrany Brno

Poslední sérii explozí na ruských vojenských letištích lze skutečně s velkou mírou pravděpodobnosti připsat aktivitám ukrajinské strany. Rovněž lze předpokládat, že tyto údery byly realizovány prostřednictvím bezpilotních prostředků. O konkrétním typu však lze aktuálně jen spekulovat, nelze vyloučit použití starších dronů ukrajinské provenience s prodlouženým…

Experti z Univerzity obrany o aktuálním vývoji válečného konfliktu na Ukrajině

Předložený text je analytickým materiálem, popisujícím politicko-bezpečnostní a strategické souvislosti vývoje válečného konfliktu na Ukrajině. Názory, závěry, hodnocení a případná doporučení, zde vyjádřené a předpokládané, jsou výhradními názory autora a nepředstavují postoje či stanoviska Ministerstva obrany nebo jiné vládní agentury ČR. Podklady pro analýzu vychází…