Experti z Univerzity obrany o aktuálním vývoji válečného konfliktu na Ukrajině

Předložený text je analytickým materiálem, popisujícím politicko-bezpečnostní a strategické souvislosti vývoje válečného konfliktu na Ukrajině. Názory, závěry, hodnocení a případná doporučení, zde vyjádřené a předpokládané, jsou výhradními názory autora a nepředstavují postoje či stanoviska Ministerstva obrany nebo jiné vládní agentury ČR. Podklady pro analýzu vychází z veřejně dostupných zdrojů, některé informace týkající se přímo situace na Ukrajině nebo v Ruské federaci nelze ověřit z nezávislých a důvěryhodných zdrojů a není možné zcela zajistit jejich pravdivost, úplnost a objektivitu.

Ukrajina má zpět Cherson, co to znamená pro vývoj v dalším konfliktu, jak moc je Cherson na jihu důležitý?

Osvobození Chersonu představuje pro ukrajinskou stranu nesporně výrazný úspěch. Jeho význam je značný jak v symbolické, tak i vojensko-strategické rovině. Rusko bylo nuceno rezignovat na jedno z nejvýznamnějších v tomto roce obsazených měst a do značné míry tak byl zdiskreditován proces anexe okupovaných území a zpochybněna možnost jejich dlouhodobého udržení pod ruskou kontrolou. Tento vývoj se nepochybně velmi negativně odrazí jak na morálce ruských jednotek, tak i na míře podpory, kterou ruské síly měly u části ruskojazyčné populace na anektovaných teritoriích. Z vojenského hlediska Rusko ztratilo významný nástupní prostor pro případné ofenzivní operace na jihu Ukrajiny, resp. jihozápadním směru. I když tato možnost byla spíše jen teoretická. Naopak, ukrajinské síly se přiblížily k anektovanému Krymu a jejich možnosti efektivně působit proti tamní ruské vojenské infrastruktuře, resp. ruskému týlu výrazně vzrostly. Na druhé straně, stažení ruských sil z Chersonu bylo racionálním rozhodnutím, a bylo patrně provedeno bez výraznějších ztrát. Ruské jednotky nyní zaujaly jednoznačně výhodnější obrannou linii za říčním veletokem a část z nich tak může být nasazena i na jiných úsecích frontové linie.

Jak konflikt v současné době ovlivňuje či ovlivní počasí?

Počasí aktuální bojové operace ovlivňuje jen v omezené míře, nicméně se patrně stane zásadní komplikací pro přesun jednotek i materiálu, neboť blátivý terén a řídká komunikační síť přinese řadu omezení. Zimní podmínky, resp. zamrznutí terénu mohou přispět k lepší průchodnosti terénem/bojištěm, nicméně opět vzrostou nároky na zásobování a zajištění potřeb nasazených vojáků. Obecně vzato jsou obě strany na toto prostředí připravovány, jak ale ukázaly předchozí měsíce, ruská logistika čelí vážným problémům i v méně náročných podmínkách. Ruské údery na ukrajinskou civilní infrastrukturu, zejména energetický sektor, pak svědčí o snaze zkomplikovat před nadcházejícím zimním období fungování ukrajinské společnosti a následně i ukrajinského týlu, nezbytného pro efektivní působení sil na bojišti.

Jde pozorovat nějaký nový trend v konfliktu? Ujala se Ukrajina skutečně iniciativy? Jak by to mohlo vypadat dál?

Patrně nelze mluvit o novém trendu v konfliktu. Ukrajinská strana převzala na konci léta iniciativu a dosáhla značných úspěchů. Byla schopna vytlačit ruského protivníka z poloviny okupovaného teritoria a způsobit mu značné ztráty. Aktuálně lze však mluvit o jistém útlumu bojové činnosti, obě strany jsou patrně za poslední tři měsíce značně vyčerpány a bude záležet na jejich možnostech uchovat si své bojové schopnosti do další fáze konfliktu. Ukrajinská strana je v tomto ohledu stále velmi závislá na zahraniční podpoře, a ta bude i do budoucna klíčová pro další vývoj konfliktu.

Autor: Mgr. Richard Stojar, Ph.D. – Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany

Archivní foto: Flickr – Ministery of Defense of Ukraine