Studoval v Česku. Mosambický prezident navštívil UNOB

V nedávných dnech zavítal na Univerzitu obrany v rámci státní návštěvy České republiky prezident Mosambické republiky Filipe Jacinto Nyusi s chotí a početnou delegací.

Mosambického prezidenta, absolventa Vojenské akademie v Brně z roku 1990, přivítal v českém jazyce prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu plukovník gšt. Pavel Foltin, který poté seznámil hosta a členy jeho doprovodu s činností jediné vojenské vysoké školy v ČR. Prezident Nyusi poděkoval v českém jazyce za přijetí a při představování své delegace poukázal na dalšího absolventa Vojenské akademie v Brně ve vysoké státní funkci, kterým je ministr dopravy a spojů Mateus Magala.

Prezident Nyusi ocenil pokrok, kterého dosáhla univerzita od dob jeho studií, a vyzdvihl širokou škálu studijních programů i výsledky, kterých škola dosahuje ve vědecko-výzkumné činnosti. V diskuzi se prezident a členové jeho delegace živě zajímali o možnosti vzdělávání příslušníků ozbrojených sil Mosambiku na Univerzitě obrany v magisterském a doktorském studiu a také v přípravě vědecko-pedagogického sboru mosambických vojenských škol na dosahování vědecko-pedagogických titulů. Prezident Nyusi poukázal na potřebu vzdělávání jejich velitelů a odborníků v logistice v rámci boje proti terorismu, se kterým se africká země potýká a vyzdvihl zájem mosambické strany na spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.

Návštěva byla zakončena zápisem prezidenta Nyusiho do kroniky školy. Jako vzpomínku na dobu svých studií v Brně obdržel kopii svých dokladů o vysokoškolském studiu. Mosambická delegace poté pokračovala v návštěvě brněnské metropole jednáním na jihomoravském krajském úřadě a přijetím u primátorky města Brna.

  • Filipe Jacinto Nyusi vystudoval v letech 1985 – 1990 strojní inženýrství ve výzbrojně technickém směru na Vojenské akademii v Brně, přičemž studium absolvoval s vyznamenáním. Roku 1999 ukončil postgraduální studium na Victoria University v Manchesteru. Na svoje studia na brněnské předchůdkyni Univerzity obrany nezapomněl a ve funkci mosambického ministra obrany, kterou zastával v letech 2008-2014, navštívil v roce 2013 Univerzitu obrany. Filipe Nyusi byl v roce 2015 zvolen jako historicky čtvrtý prezident Mosambiku do nejvyšší státní funkce a v 2019 svůj mandát obhájil pro druhé funkční období.