Univerzita obrany se představí na veletrhu Gaudeamus Praha

Vojenský vrtulník umístěný před vstupem do výstavního areálu PVA Expo Praha Letňany se stane neklamným znamením pro návštěvníky, že ve zdejší hale č. 4 má svou expozici zřízenu jediná vojenská škola u nás. Univerzita obrany se už tradičně zúčastní Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha, jehož v pořadí již XVI. ročník proběhne ve dnech 23. až 25. ledna.

U zmíněného vrtulníku se návštěvníci seznámí s činností příslušníků 24. základny dopravního letectva Praha – Kbely, kteří budou poskytovat informace o možnosti uplatnění absolventů Univerzity obrany ve specializacích určených pro Vzdušné síly Armády ČR. Právě v této oblasti dochází letos k největší změně v nabídce vojenské vysoké školy.

Dosavadní magisterské specializace Řídící letového provozu a Vojenský pilot budou transformovány do nově zaváděného bakalářského studijního programu Vojenský letový provoz. Přijímání přihlášek bude probíhat od 1. do 31. března, doporučený postup pro nynější zájemce o připravovanou atraktivní novinku s ohledem na nutnost lékařských prohlídek lze nalézt na stránkách vysoké školy.