Vojenské zpravodajství má nového ředitele

Ministryně obrany Jana Černochová jmenovala k 1. červenci 2024 brigádního generála Petra Bartovského ředitelem Vojenského zpravodajství. Předání funkce proběhne u příležitosti oslav Dne ozbrojených sil, tedy 30. června 2024. K tomuto datu také končí současný ředitel VZ generálporučík Jan Beroun.

Brigádní generál Petr Bartovský vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, do služebního poměru vojáka z povolání byl přijat v roce 1994. V Armádě ČR působil ve velitelských a štábních funkcích v podřízenosti 1. armádního sboru a Velitelství pozemních sil. V roce 2001 byl přeložen k tehdejšímu Vojenskému obrannému zpravodajství. U vojenské zpravodajské služby zastával několik vedoucích funkcí. Dvakrát byl nasazen v zahraničních operacích v KFOR a EUFOR. Je držitelem prověrky na stupeň Přísně tajné.

Nový ředitel VZ chce navázat na letitou práci svého předchůdce, který byl ředitelem od roku 2014. „Kontinuita výkonu služby bude zachována, a to zejména s ohledem na napjaté a proměnlivé bezpečnostní prostředí, ve kterém se svět v současné době nachází. Jedním z mých hlavních cílů bude zvýšení vnitřní koordinace Vojenského zpravodajství, aby jeho schopnosti a kapacity byly maximálně využity. Zaměřit se také chci na zintenzivnění spolupráce všech českých bezpečnostních složek a budu pokračovat v aktivitách souvisejících s podporou válčící Ukrajiny,“ uvedl Bartovský poté, co jeho jmenování dne 24. dubna 2024 schválila jednomyslně vláda. Předtím byla nominace projednána také ve Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a byly tak splněny všechny zákonné podmínky.