Vývoj aktuální situace na Ukrajině pohledem expertů Univerzity obrany Brno

Poslední sérii explozí na ruských vojenských letištích lze skutečně s velkou mírou pravděpodobnosti připsat aktivitám ukrajinské strany. Rovněž lze předpokládat, že tyto údery byly realizovány prostřednictvím bezpilotních prostředků. O konkrétním typu však lze aktuálně jen spekulovat, nelze vyloučit použití starších dronů ukrajinské provenience s prodlouženým…

Experti z Univerzity obrany o aktuálním vývoji válečného konfliktu na Ukrajině

Předložený text je analytickým materiálem, popisujícím politicko-bezpečnostní a strategické souvislosti vývoje válečného konfliktu na Ukrajině. Názory, závěry, hodnocení a případná doporučení, zde vyjádřené a předpokládané, jsou výhradními názory autora a nepředstavují postoje či stanoviska Ministerstva obrany nebo jiné vládní agentury ČR. Podklady pro analýzu vychází…

Ústav zpravodajských studií organizuje workshopy a vyhodnocují bezpečnost v regionech

Jednou z nosných forem aktivit Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany by měla být spolupráce s akademickými pracovišti v České republice, které se ve své vzdělávací a především tvůrčí činností věnují oblasti zpravodajské práce a hodnocením vývoje bezpečnostní situace ve vybraných regionech. A dle nejnovějších workshopů…