Ostravské vojenské velitelství uctilo památku velitele výsadku Wolfram

Odhodlanost a statečnost, to jsou vlastnosti, které podplukovník Josef Otisk prokázal během poslání a plnění úkolů ve 2. světové válce. Proto je pro vojáky Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava vzorem a současným patronem.

V sobotu 6. ledna 2024 se uskutečnil na hřbitově v Brně – Líšni pietní akt k uctění památky patrona pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava.

V úvodní části vzpomínkové akce zazněla na místním hřbitově hymna České republiky v podání Vojenské hudby Olomouc. Poté následovala modlitba za padlé vojáky kaplana Univerzity obrany Brno kapitána Dana Petříčka.

Význam osobnosti podplukovníka Josefa Otiska ve svém projevu všem přítomným připomněl ředitel ostravského velitelství plukovník Jaroslav Medek.

Vzpomínkové akce se zúčastnila rodina podplukovníka Josefa Otiska, představitelé státní samosprávy, Armády České republiky, bývalí příslušníci výsadkových a speciálních jednotek Armády České republiky a zástupci dalších společenských organizací.

Životopis podplukovníka Josefa Otiska

https://kvv-ostrava.army.cz/podplukovnik-josef-otisk-patron-pesi-roty-az-kvv-ostrava