Vojenský historický ústav získal významné ocenění

Nová expozice Armádního muzea Žižkov byla 28. listopadu na slavnostním galavečeru na Nové scéně Národního divadla oceněna prestižní cenou Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2023 v kategorii Prezentace a popularizace. „Památkářského Oscara“ letos už podesáté dostali ti, kdo se zasloužili o záchranu, obnovu, ale také prezentaci nebo správu památek. Národní památkový ústav oceňuje příkladné počiny, které si zaslouží uznání široké veřejnosti.

Vojenský historický ústav Praha ziskem této ceny zkompletoval „pomyslnou trojkorunu“. V ledním hokeji se takto označuje prestižní skupina hráčů, kteří dokázali vyhrát mistrovství světa, zimní olympijské hry a Stanley Cup. V motoristickém sportu vítězové 500 mil Indianopolis, 24 hodin Le Mans a Velké ceny Monaka. Stejně výjimečným úspěchem je ocenění rekonstrukce Armádního muzea Žižkov a jeho nových expozic cenami v největší soutěži v oboru architektury a stavitelství Stavba roku, v národní soutěži muzeí Gloria Musaealis a nyní v soutěži Patrimonium pro futuro. Všechny tři ceny jsou nejen zcela mimořádným oceněním práce všech zaměstnanců Vojenského historického ústavu Praha, kteří se na přípravě a realizaci nové expozice podíleli, ale především celého Ministerstva obrany ČR, které příkladně pečuje o odkaz naší národní historie.

Cenu Patrimonium pro futuro 2023 převzali ředitel Vojenského historického ústavu Praha brigádní generál Aleš Knížek a ředitel odboru muzeí plukovník Michal Burian. Jejich poděkování patřilo zejména pracovníkům Národního památkového ústavu, kteří se na úspěšné rekonstrukci komplexu budov Armádního muzea Žižkov zásadní měrou podíleli, Ondřeji Šefců, Pavlíně Dolejské a Anně Schránilové a Jaroslavu Podliskovi. Výsledkem je nejen krásně zrekonstruovaná budova a nová expozice, ale především více než 180 000 návštěvníků a zejména více než 10 000 žáků a studentů ze všech koutů České republiky i zahraničí, kteří již absolvovali vzdělávací lekce a komentované prohlídky. Spokojenost návštěvníků je pro všechny autory expozice tím zdaleka největším oceněním.