Výstava INVAZE 68 připomínající události před 55 lety byla zahájena

V Armádním muzeu Žižkov byla za přítomnosti řady významných hostů včetně ministryně obrany Jany Černochové a náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky, byla zahájena výstava INVAZE 68 výtvarníka Jiřího Sozanského. Hlavním exponátem je plastika s názvem „137“, na níž jsou vypsána jména všech obětí…

Letecké opravny Malešice renovují legendární L-39V akrobatické skupiny Biele Albatrosy

Profesní renomé renovátorské týmu LOM PRAHA touto rekonstrukcí legendárního letadla dále překračuje pomyslnou hranici spolupráce s resortním Vojenským historickým ústavem. Na LOM PRAHA se nyní již opakovaně obracejí další soukromá letecká muzea, letecké spolky a sdružení. V září například státní podnik dokončil opravu vrtulníku Mi-24D (v kódu…

Afghánistán se vrací do starých kolejí, Tálibán posiluje svoji moc

Dvacetileté úsilí vytrhnout zemi ze spárů terorismu a extremismu bohužel vyšlo vniveč, což zdůraznil prezident Miloš Zeman na velitelském shromáždění, kdy stažení vojsk označil za zbabělou kapitulaci Severoatlantické aliance. Podívejme se na slova nejvyššího vojenského představitele země a něco si k tomu povězme. Zcela reálně…

Bůh a armáda – Historie a současnost duchovní služby Armády České republiky

Vojenskou duchovní službu mají mnozí spojenou především s literárními a televizními postavami, jako je Haškův feldkurát Katz, nebo otec Mulcahy z populárního MASH. Taková redukce však zakrývá bohatou a fascinující historii jedné z tradičních – byť nedoceňovaných – složek ozbrojených sil. Seznamte se s dějinami…

Den válečných veteránů ve znamení veršů lékaře a básníka, podplukovníka Johna McCrae a Cesty poděkování, úcty a pokory 2022 Petra Něničky

„Kdybys byl třeba jediný, kdo může, či umí udělat, co je třeba, musíš to udělat,“ slova, která Cestu poděkování, úcty a pokory Petra Něničky provází, řekl novodobý válečný veterán, příslušník Vojenské policie Jiří „REGI“ Schams, který byl těžce zraněn v Afghánistánu, nakonec podlehl zákeřné nemoci doma,…

Československé vojenské zdravotnice ve 2. světové válce přibližuje nová výstava

Výstava volně navazuje na publikaci, kterou vydala spisovatelka Alena Flimelová. Ve stínu mužů, jak zní název, přináší stručný, ale objektivní pohled na působení vojenských zdravotnic v nedávné minulosti, ale díky novodobým válečným hrdinkám i ty současné, když připomíná některé zahraniční operace, kterých se naši zdravotníci…