Ministryně Černochová na Ukrajině uctila památku československých vojáků

Osvobození Kyjeva v listopadu 1943 je považováno za nejúspěšnější operaci československých pozemních vojsk za 2. světové války. 1. československá samostatná brigáda, která měla na osvobození zásadní podíl, se zde nesmazatelně zapsala do bojů na východní frontě ve druhé světové válce. Na 3500 našich vojáků zde…

Výstava INVAZE 68 připomínající události před 55 lety byla zahájena

V Armádním muzeu Žižkov byla za přítomnosti řady významných hostů včetně ministryně obrany Jany Černochové a náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky, byla zahájena výstava INVAZE 68 výtvarníka Jiřího Sozanského. Hlavním exponátem je plastika s názvem „137“, na níž jsou vypsána jména všech obětí…

Letecké opravny Malešice renovují legendární L-39V akrobatické skupiny Biele Albatrosy

Profesní renomé renovátorské týmu LOM PRAHA touto rekonstrukcí legendárního letadla dále překračuje pomyslnou hranici spolupráce s resortním Vojenským historickým ústavem. Na LOM PRAHA se nyní již opakovaně obracejí další soukromá letecká muzea, letecké spolky a sdružení. V září například státní podnik dokončil opravu vrtulníku Mi-24D (v kódu…

Afghánistán se vrací do starých kolejí, Tálibán posiluje svoji moc

Dvacetileté úsilí vytrhnout zemi ze spárů terorismu a extremismu bohužel vyšlo vniveč, což zdůraznil prezident Miloš Zeman na velitelském shromáždění, kdy stažení vojsk označil za zbabělou kapitulaci Severoatlantické aliance. Podívejme se na slova nejvyššího vojenského představitele země a něco si k tomu povězme. Zcela reálně…

Bůh a armáda – Historie a současnost duchovní služby Armády České republiky

Vojenskou duchovní službu mají mnozí spojenou především s literárními a televizními postavami, jako je Haškův feldkurát Katz, nebo otec Mulcahy z populárního MASH. Taková redukce však zakrývá bohatou a fascinující historii jedné z tradičních – byť nedoceňovaných – složek ozbrojených sil. Seznamte se s dějinami…