Stoltenberg se se účastní summitu mládeže NATO 2024

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg odpovídal na zvídavé otázky dětí na summitu, kterého se on-line zúčastnila i skupina z Kyjeva.

Generální tajemník v projevu před publikem mladých členů personálu v ústředí NATO v Bruselu popsal bezpečnost jako zásadní pro řešení hlavních globálních výzev, od změny klimatu po zmírnění chudoby. Stoltenberg zdůraznil důležitost pokračujících investic do obrany vzhledem k vyvíjejícím se bezpečnostním výzvám a zdůraznil trvalý význam záruky kolektivní bezpečnosti NATO podle článku 5 – zdůrazňující, že útok na jednoho spojence by byl považován za útok na všechny. Generální tajemník rovněž odpovídal na otázky týkající se podpory NATO Ukrajině a její zásadní práce s partnery v Indo-Pacifiku.

Admirál Rob Bauer, předseda Vojenského výboru NATO, také promluvil na summitu mládeže ze Stockholmu. Zdůraznil důležitost individuální a kolektivní schopnosti spojenců odolat ozbrojenému útoku, jak je stanoveno ve Washingtonské smlouvě, potřebu mít odolné myšlení a schopnost očekávat neočekávané.

Letošní Summit mládeže se koná na dvou místech – v Miami a Stockholmu – s virtuálními večírky, které se konají současně v celé Alianci i mimo ni, včetně Kyjeva.