Posílení spolupráce ve Výmarském trojúhelníku

Společná cvičení armád tří zemí od roku 2025, rozšíření iniciativy mobility o Francii i pokračující efektivnější podpora Ukrajiny byly hlavními tématy a závěry dnešních jednání ministrů obrany z Výmarského trojúhelníku.

V Paříži se místopředseda vlády – ministr národní obrany Władysław Kosiniak – Kamysz zúčastnil jednání ministrů obrany zemí Výmarského trojúhelníku. 

Ministři obrany Polska, Francie a Německa rozhodli, že od roku 2025 bude Polsko pořádat společná cvičení ozbrojených sil zemí Výmarského trojúhelníku.

„Pokud jde o naši spolupráci, dospěli jsme ke třem zásadním závěrům. Nejprve uspořádat v příštím roce společná polsko-německo-francouzská vojenská cvičení v Polsku. Společná cvičení ozbrojených sil Výmarského trojúhelníku v roce 2025 se stávají realitou a budou se konat v Polsku. (…) Dalším závěrem je naše společná iniciativa rozšiřování akcí zaměřených na zvýšení mobility. Iniciativa mobility podepsaná Polskem, Německem a Nizozemskem, rozšířená o pozorovatelské státy, jako je Belgie, zvýší svůj potenciál prohlášením Francie o připojení, za což jsme velmi vděční. Bez mobility dnes neexistuje účinná obrana. (…) Podpora Ukrajině je třetím společným závěrem našich zemí. Ukrajinské západní aspirace jsou přirozené a podporujeme snahy Ukrajiny o vstup do Evropské unie a NATO. Aby to bylo možné a věcné, musí Ukrajina uspět. Nyní musí být silná, musí ve svém boji dosahovat vítězství. Podpoříme ji dary na vybavení a všemi akcemi, na kterých se bilaterálně dohodneme,“ poznamenal po jednání místopředseda vlády W. Kosiniak-Kamysz.

Ministr národní obrany také hovořil o závěrech ministrů obrany Výmarského trojúhelníku v souvislosti s nadcházejícím summitem Severoatlantické aliance ve Washingtonu, DC

„V otázce příprav na summit NATO a toho, čeho můžeme společně dosáhnout, je dosažení dvouprocentního závazku mimo diskusi. Polsko dává na obranu asi 4 % svého HDP. Jsme v naší konkrétní situaci, v naší konkrétní pozici. O situaci na východní hranici Polska, jeho hranici s Běloruskem, se diskutuje, protože jde o východní hranici jak Evropské unie, tak NATO. Je to naše společná odpovědnost. 2 % je minimum, které plníme právě tady a teď. Ale je to závazek, který musí splnit i ostatní země. Toto je náš spojenecký závazek, o kterém nelze vyjednávat, a pokud s ním někdo souhlasil během posledních summitů, pak jej musí splnit,“ zdůraznil ministr národní obrany.

***
Spolupráce Varšavy, Berlína a Paříže ve formátu Výmarského trojúhelníku, obnovená po téměř 10 letech, je rovněž zaměřena na posílení společné podpory pro Ukrajinu, vytvoření obranné a odstrašovací strategie na východním křídle Evropy a projednání potenciálních hrozeb z hybridních útoků mimo ukrajinské území.