Čeští vojáci se podílí na stráži pobřeží Lybie

Už 17. skupina Armády České republiky vedená plukovníkem Janem Jandou převzala minulý týden v italském Římě svůj operační úkol. Navazuje tak na své předchůdce v rámci námořní mise Evropské unie – EUNAVFOR MED (European Union Naval Force Mediterranean), operace IRINI (v řečtině „mír“).

Námořní operace IRINI prosazuje od roku 2020 zbrojní embargo OSN vůči Libyi v důsledku druhé libyjské občanské války. Je tak příspěvkem Evropské unie, který má podporovat návrat k míru a stabilitě v Libyi.

„Uplatňování zbrojního embarga OSN vůči Libyi je uskutečňováno prostřednictvím námořních, vzdušných a družicových prostředků, a to i v rámci širší mezinárodní spolupráce. V praxi to vypadá tak, že jsou na volném moři a při pobřeží Libye prováděny kontroly plavidel, u nichž je podezření, že přepravují zbraně nebo související materiál,“ přiblížil hlavní úkol mise velitel 17. skupiny AČR EUNAVFOR MED IRINI plukovník Jan Janda.

Velení převzal plukovník Janda od velitele předcházející 16. skupiny plukovníka Václava Švece, který ve své funkci působil v uplynulých šesti měsících. Plukovník Janda se po převzetí operačního úkolu se svými čtyřmi kolegy zapojí do struktury velitelství mise (EU Operational Headquarters – EU OHQ) na základně Centocelle Air Base v Římě.

Mezi úkoly operace IRINI patří snaha o rozbití operačního modelu sítě převaděčů a obchodníků s lidmi, monitorování, dohled a shromažďování informací o nedovoleném vývozu ropy, surové ropy a rafinovaných ropných produktů z Libye. V neposlední řadě je to rozvoj kapacit při výcviku libyjské pobřežní stráže a námořnictva.

„Naši vojáci plní odborné úkoly v oblastech řízení lidských zdrojů a zdravotnického zabezpečení na vedoucích pozicích mezinárodního štábu velitelství. Dále působí ve Společném operačním centru operace, odkud je řízena a monitorována činnost více než šesti stovek mnohonárodních pracovníků a prostředků poskytnutých 23 členskými státy EU, které operaci podporují. Dlouhodobě tak potvrzujeme naše úspěšné zapojení do vojenských struktur Evropské unie,“ dodává na závěr plukovník Janda.

V rámci předávání operačního úkolu došlo také k návštěvě Velvyslanectví České republiky v Římě. Jeho excelence, velvyslanec ČR Jan Kohout přivítal novou skupinu a ocenil práci českých vojáků.

• Operace EUNAVFOR MED IRINI byla zřízena a zahájena rozhodnutím Rady EU č. 2020/472 ze dne 31. března 2020 jako vojenská operace pro řešení krize s cílem přispět v souladu s rezolucí RB OSN 1970 (2011) a následnými rezolucemi o zbrojním embargu vůči Libyi. Rozhodnutím Rady EU ze dne 20. března 2023 byl mandát operace prodloužen do 31.3.2025.

• EU OHQ je velitelstvím na strategicko-operační úrovni podřízeným a přímo zodpovědným politickému a bezpečnostnímu výboru (Political and Security Committee – PSC), který je mimo jiné odpovědný za společnou bezpečnostní a obrannou politiku EU (Common Security and Defence Policy – CSDP).