Výstava INVAZE 68 připomínající události před 55 lety byla zahájena

V Armádním muzeu Žižkov byla za přítomnosti řady významných hostů včetně ministryně obrany Jany Černochové a náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky, byla zahájena výstava INVAZE 68 výtvarníka Jiřího Sozanského. Hlavním exponátem je plastika s názvem „137“, na níž jsou vypsána jména všech obětí okupace od 21. srpna do konce roku 1968. Vespod plastiky je část pásu sovětského tanku. Výstava INVAZE 68 bude otevřena do 5. listopadu.

Umělecky zpracované otisky pásů a jiných stop připomínajících okupaci vojsk Varšavské smlouvy výtvarníka Jiřího Sozanského, kterým vévodí plastika se 137 jmény obětí okupace v roce 1968, je možné až konce roku vidět v atriu Armádního muzea Žižkov.

Umělecký počin Jiřího Sozanského navazuje na odborný výzkum historiků Vojenského historického ústavu Praha Ivo Pejčocha a Prokopa Tomka, jehož výsledky byly publikovány v knize Okupace 1968 a její oběti v roce 2017. Autorům publikace se totiž podařilo zpřesnit počet obětí ze 108 na 137. Podle tohoto čísla se jmenuje také plastika Jiřího Sozanského, tedy „137“. V její spodní části je část pásu z tanku, které používala okupační vojska. V horní části jsou pak odlita jména všech 137 obětí okupace v roce 1968.

Součástí vernisáže byla světová premiéra skladby Invaze 1968, která obsahuje zvuky Sozanského plastiky Invaze 68. Autorem skladby, která bude znít po celou dobu trvání výstavy, je Michal Pavlíček. Impozantní hmotu plastiky umocňuje její instalace přesně doprostřed státní vlajky, která zdobí atrium Armádního muzea Žižkov

Ministryně obrany předala Jiřímu Sozanskému pamětní nůž

„Není náhoda, že se výstava Jiřího Sozanského INVAZE 68 koná v Armádním muzeu na Žižkově. Vojenský historický ústav Praha se zabývá klíčovými momenty našich dějin, uchovává hmotné památky, věnuje se tématům, která byla za minulého režimu opomíjena. Ve sbírkách VHÚ je i řada předmětů ze srpna 1968. Některé z nich si můžete prohlédnout i zde ve stálé expozici. Sochař, malíř a tvůrce environmentálních projektů Jiří Sozanský se systematicky a dlouhodobě zabývá hraničními situacemi. Dnes uvidíte jeho uměleckou práci, kterou věnoval právě obětem srpnové invaze. Je ostuda, že se něco takového děje více než 33 let po sametové revoluci. Takovou připomínku jsem léta postrádala. Proto zde dávám veřejný příslib, že velmi ráda podpořím svou aktivitu i nalezením vhodného a důstojného místa pro její instalaci,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová, která Jiřímu Sozanskému předala symbolický dar – pamětní nůž.

Brigádní generál Aleš Knížek doufá, že plastika Invaze 68 bude umístěna ve veřejném prostoru

Ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek vyzdvihl skutečnost, že pomník věnovaný obětem okupace dosud v naší zemi scházel. „Změnilo se to až nyní. Tedy padesát pět let od chvíle, kdy byla prolita krev prvních nevinných civilistů,“ připomněl.

S díly sochaře a malíře Jiřího Sozanského Vojenský historický ústav Praha spolupracuje již téměř 30 let. Sozanského práce byly rovněž součástí výstavy Doteky státnosti, kterou VHÚ připravil v Jízdárně Pražského hradu, a tvoří také hlavní výtvarnou výzdobu stálé expozice nově zrekonstruovaného Armádního muzea Žižkov. Jeho díla, která reflektují tíživé okamžiky našich novodobých dějin a jsou poctou lidem, kteří si i v mezních, bezvýchodných situacích dokážou zachovat tvář a postavit se zlu, jsou zastoupeny nejen ve světoznámých galeriích ale také ve sbírce Vojenského historického ústavu.

„Věřím, že plastika najde po skončení výstavy INVAZE 1968 své důstojné místo ve veřejném prostoru. O jednom takovém víme a kdo chce, může se podívat na jeho model, který je zde vystaven,“ dodal při vernisáži brigádní generál Aleš Knížek.