Před Generálním štábem je nová výstava

“Armáda a všesokolské slety“. Tak se jmenuje další open-air výstava před Generálním štábem Armády ČR na Vítězném náměstí v Praze, jejímiž autory jsou pracovníci Vojenského historického ústavu Praha. Téma letní výstavy, kterou si mohou prohlédnout všichni, kdo se ocitnou na známém „Kulaťáku“, nebylo zvoleno náhodně. Vernisáž se konala v úterý 25. června 2024, pět dnů před zahájením XVII. všesokolského sletu v Praze. Již v neděli 30. června projde centrem Prahy sletový průvod, kterým akce, na níž se sjedou sokolové z celého světa, začne. A proč sokolové a armáda? „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa.“ Tento citát prezidenta T. G. Masaryka plně vystihuje sepjetí obou složek, jejíž členové utvářeli dějiny.

Základními stavebními prvky československých legií, které vybojovaly vznik Československa, byli členové spolku Sokol. Vyznačovali se vlastenectvím a odhodláním. Na těchto základech pak byla vybudována prvorepubliková armáda. Výstava “Armáda a všesokolské slety“, která byla otevřena před Generálním štábem Armády ČR mapuje význam Sokola pro obranu naší země.

O úzkém propojení dějin Sokola a armády svědčí také to, že dosud se při slavnostních aktech Ozbrojených sil ČR používá sokolský pozdrav Nazdar! Pokud do České republiky přijede na státní návštěvu cizí hlava státu, při uvítacím ceremoniálu Hradní stráže zdraví nastoupenou jednotku přicházející hlava státu „Vojáci, nazdar!“, načež nastoupená jednotka odpovídá „Zdar!“.

Není bez zajímavosti, že právě sokolové tvořili z více než dvou třetin první stráž Pražského hradu, kde se hlásili již ráno 29. října 1918. Položili tak základ dnešní Hradní stráži. Na to, jak vypadala uniforma příslušníka této jednotky, se můžete podívat v expozici Armádního muzea Žižkov.

V úterý zahájená výstava především podtrhuje význam Sokola pro obranu naší země i jeho podíl na rozvoji armády. Sokolové vstupovali do československé armády, když to naše země nejvíce potřebovala, ale také se významně podíleli na jejím rozvoji. Mimochodem se v této expozici dočtete, jak se Sokol podepsal na tělesné výchově v armádě.

„Historie vztahů Sokola a armády je mnohem starší, než od roku 1914, kdy sokolové zakládali legie ve Francii a v Rusku. Jak jste jistě slyšeli, na začátku vernisáže, ostatně i jiných vojenských akcích, zazněly povely: Pozor! a Pohov!, které dnes vnímáme jako naprostou samozřejmost, stejně tak jako pozdrav Nazdar. Povelový systém, který dnes používá Armáda ČR ve svém základu pochází z roku 1867, kdy jej vytvořil zakladatel sokolského hnutí dr. Miroslav Tyrš. Tento systém v roce 1914 převzaly československé legie a v roce 1918 vznikající armáda. Dokonce v tehdejší budově ministerstva národní obrany seděla skupina sokolů, která dotvářela názvosloví, které používáme dodnes. Myslím, že to je ke vztahu mezi sokolstvem a naší armádou všeříkající a není třeba nic dodávat,“ řekl autor výstavy, ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu Praha a vzdělavatel České obce sokolské, plukovník Michal Burian.