OBRAZEM: Vojenská policie ze Slovenska si bere ponaučení z Ukrajiny

Cílem a smyslem týdenního výcviku speciálního týmu vojenské policie, který se konal v prostorách Odboru výcviku a kynologie Vlkanová – Hronsek a Centra výcviku Lešť pod vedením zahraničního lektora bylo získání nových informací a poznatků z probíhajících konfliktů v zastavěných oblastech.

V současné době probíhají paralelně dva rozsáhlé vojenské konflikty. Jeden se odehrává už přes dva roky u našich sousedů na Ukrajině a další se rozpoutal loni na podzim v pásmu Gazy. Oba mají společný jeden zásadní prvek a to, že se v převážné míře (Gaza) a částečně (Ukrajina) odehrávají v zastavěných aglomeracích. Ze zmíněných konfliktů vzešlo mnoho nových poznatků a získalo se množství nových informací. Informace a poznatky je třeba zpracovat, poučit se z nich a zapracovat je do následného výcviku. Obecně lze říci, že boje v zastavěných oblastech lze považovat za nejnáročnější. Dosavadní poznatky ze zmíněných konfliktů nám ukazují, že útočící strana musí vynaložit mnohem větší úsilí k tomu, aby dokázala ovládnout určené objekty nebo průmyslové komplexy. Z tohoto důvodu musí velitel při plánování a provedení takové operace efektivně naplánovat použití svých vlastních sil a prostředků a přizpůsobit si svou taktiku.

Výcvik byl organizován pro instruktory Oddělení speciálního výcviku, Odboru výcviku a kynologie Vlkanová – Hronsek a pro vybrané specialisty Skupin specializovaných policejních operací. npor. JUDr. Štefan TRŠO Oddělení speciálního výcviku OVaK Vlkanová – Hronsek VP.