Polsko děkuje svým vojákům a připomíná historické události

Všichni jsme hrdí – jak na postoj našich předků v roce 1920 – tak na postoj dnešních vojáků Polské armády. (…) Obětavost a nasazení těch, kteří před 103 lety bojovali za naši nezávislost, je vzorem pro dnešní vojáky polské armády. Zvláště dnes chci poděkovat vojákům, kteří jsou ve službě na hranici, kde probíhá hybridní útok na Polsko. Je to těžká a velmi zodpovědná práce. Děkujeme, že hlídáte polskou bezpečnost, řekl ministr Mariusz Błaszczak na setkání s vojáky ve Varšavě.

Dne 12. srpna udělil náčelník ministerstva národní obrany medaile vojákům polské armády za bezúhonnou službu. Ministr udělil finanční ocenění i těm vojákům, kteří pomohli lidem v nouzi – zachránili jim zdraví nebo život.

Hrdě jsem ocenil ty vojáky polské armády, kteří se vyznamenali svou službou. (…) Zvláště bych chtěl poděkovat těm vojákům, kteří stojí na hranicích Polské republiky, na hranicích s Běloruskem. (…) Polsko je přece stále hybridně napadáno z území Běloruska. Není pochyb o tom, že celý scénář hybridního útoku vznikl v Kremlu, takže dnes máme co do činění s další rekonstrukcí ruského impéria, tentokrát v Putinově stylu. Každý den dochází k pokusům o ilegální překročení našich hranic. Tyto pokusy selhávají, protože se hranice posilují,“ řekl ministr a poděkoval vojákům za jejich službu na hranici.

Národ pevně stál za polskou uniformou. Nebojte se útoků. Sloužíte Polsku a záleží vám na bezpečnosti Polska. To je nejdůležitější hodnota,“ ddal šéf ministerstva národní obrany.

Šéf ministerstva národní obrany adresoval slova díků i těm, kteří často riskovali vlastní životy a zachraňovali životy a zdraví jiných.

Vybral jsem vojáky, kteří neprošli kolem, když se stalo něco špatného. Jste hrdinové. Jste profesionálové. Zachránil jsi lidi. To je postoj, který stojí za to ocenit. Takoví jsou polští vojáci (…) vaším úkolem je sloužit druhým, sloužit Polsku,“ poznamenal ministr M. Błaszczak.

Ministr Mariusz Błaszczak, velitelský štáb polské armády a vedení ministerstva národní obrany položili květiny před pamětní desky obětí smolenské havárie. Delegace také položila květiny před pomník maršála Józefa Piłsudského.