Slovensko se loučí s vojáky, kteří jdou do civilu. Česko v dících pokulhává

Dne 31. ledna 2024 se u příležitosti odchodu dlouholetých kolegů podplukovníka Ing. Rostislava BARBUŠE a podplukovníka Ing. Radoslava DURU do zálohy konal slavnostní nástup štábu pro operace GŠ OS SR. Česko by si mohlo na Slovensku vzít příklad. Například nedávný konec šéfa přípravy ve Vyškově Pavla Konvalinky nebyl na oficiálních armádních stránkách zmíněn, přitom patřil k tahounům armády a podílel se na příchodu nových generací.

Ale zpět na Slovensko. Náčelník oddělení pohotovosti a operační připravenosti podplukovník Ing. Rastislav BARBUŠ opouští řady profesionálních vojáků po téměř 33 letech služby. Během své profesní kariéry prošel různými funkcemi především v ženijní odbornosti. Byl vyslán k plnění úkolů ve vojenských operacích v Eritreji a Afghánistánu.

Jeho zástupce podplukovník Ing. Radoslav DURA ukončil službu profesionálního vojáka po více než 28 letech služby. Převážnou část své kariéry věnoval oblasti pohotovosti a bojové pohotovosti, které zůstal věrný až do jejího závěru.

Náčelník štábu pro operace GŠ OS SR brigádní generál Ing. Ivan BALOG ocenil dlouholetou práci odcházejících PrV předáním pamětních křížů náčelníka Generálního štábu OS SR a svých děkovných dopisů.

„Vážení pánové podplukovníci, dovolte nám poděkovat za vaši práci a popřát vám především hodně zdraví, rodinné pohody a do dalšího osobního a pracovního života mnoho úspěchů“.

K díkům se přidává i redakce ARMYmag.cz