Státní podnik LOM PRAHA se připojí ke společenství leteckých a kosmických institucí

Asociace leteckého a kosmického průmyslu České republiky (ALKP)  je nová oborová komunita, která bude prosazovat uplatnění know-how svých členů v civilních i obranných aplikacích, včetně zapojení do významných mezinárodních projektů. Jejím členem je nově také státní podnik LOM Praha, jehož ředitel Protiva se stal členem představenstva této asociace, která si za svoji vlajkovou loď zvolila průmyslovou spolupráce s americkým koncernem Lockheed Martin, výrobcem letounů F-35 Lightning II.

Největší hráči z odvětví, technologičtí novátoři a vizionáři, výrobci finální produkce a producenti komponent spojili síly, aby na půdě ALKP vybudovali silnou oborovou komunitu. Za spojením firem se silnými týmy a lídry stojí jasná a přesvědčivá vize budoucnosti odvětví a akceschopné asociace. Do představenstva ALKP byli zvoleni šéfové Aero Vodochody, VZLÚ, LOM Praha, s. p. , Aircraft Industries, PBS Velká Bíteš a Jihostroj. Prezidentský post obhájil dosavadní prezident ALV Josef Kašpar. ALKP zastupuje 53 členů s více než 10 tisíci zaměstnanci a celkovým obratem téměř 40 mld. Kč.

Asociace bude prosazovat uplatnění know-how svých členů v civilních i obranných aplikacích, včetně zapojení do významných mezinárodních projektů. Vlajkovou lodí je v tomto projekt průmyslové spolupráce s americkým koncernem Lockheed Martin. K užší obchodní, výrobní i vývojové kooperaci žene členy současná bezpečnostní situace v Evropě a s ní spojená potřeba rozvoje obranných schopností a průmyslových kapacit. Obranný, letecký a kosmický průmysl hrají prim mezi strategickými odvětvími, v nichž chtějí být unijní země a alianční spojenci soběstační.

Spolupráce s LockheedMartin

Pro země s rozvinutými schopnostmi v daných odvětvích, mezi něž Česká republika historicky patří, se tím otvírají šance na posílení svého technologického know-how v synergii s lokálním průmyslem. Za next big deal na domácí scéně považuje ALKP navázání průmyslové spolupráce mezi americkým gigantem Lockeed Martin a českými podniky v rámci pořízení nových nadzvukových letounů pro Armádu ČR. Supermoderní stíhačky F-35 Lightning II, o jejichž nákupu vláda jedná, mohou český průmysl obchodně propojit s Lockheed Martin. „Zapojení českého průmyslu považuje ministerstvo obrany za významnou součást jednání, která se bude podílet na rozhodnutí, zda letouny pořídit či nikoliv. ALKP je přitom naším hlavním oborovým partnerem,“ uvádí Daniel Blažkovec, náměstek ministryně obrany Jany Černochové.

Šance i pro malé podniky

Nové horizonty se otvírají i pro malé a střední podniky a jejich zapojení do rozsáhlejších spoluprací s angažmá Jiřího Protivy, generálního ředitele státního podniku LOM PRAHA. „LOM PRAHA přináší do ALKP důležité propojení mezi státem a českým leteckým průmyslem v oblasti přezbrojovacích projektů české armády. Osobně chci při výkonu funkce člena představenstva podporovat vzdělávání v oblasti letectví a prohlubovat spolupráci členské základny po odborné i lidské stránce,“ říká Jiří Protiva, člen představenstva ALKP a ředitel LOM Praha, s. p.

Zdroj: LOM Praha, ALKP

Foto: LOM Praha, ALKP nový vizuální styl