Polská armáda a plány do budoucna

Aktuální geopolitická situace, potenciální ohrožení bezpečnosti Polska a východního křídla NATO a spojenecká spolupráce v rámci NATO a EU jsou hlavními tématy dnešního brífinku místopředsedy vlády Władysława Kosiniaka-Kamysze s řídícím štábem resortu, veliteli plk. polské armády, vedoucích služeb a ředitelů jednotek podřízených ministerstvu národní obrany.

Náčelník MO v rámci brífinku prozkoumal zprávy o situaci v jednotkách polských ozbrojených sil, včetně zpráv o aktuálních úkolech vojáků Polské armády v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině. 

Jedním z témat brífinku byly také otázky spojené s nákupem techniky a modernizací polské armády a také procesem implementace pořízených zbraní. Diskutovány byly i otázky spojené s plánováním a prováděním výcvikového procesu vojáků Polské armády, včetně účasti vojáků Polské armády na cvičení Dragon 2024 plánovaném na letošní rok a dalších výcvikových projektech. 

Byly prezentovány analýzy týkající se vojenského letectví. Diskutovány byly otázky úkolů, zabezpečení a modernizace vzdušných sil. 

Při řešení otázek mezinárodní spolupráce byly projednány hlavní úkoly polské armády vyplývající ze spojenecké spolupráce v rámci NATO a EU. Letos uplyne 25. výročí vstupu Polska do NATO a 75. výročí založení Aliance.