Mise NATO v Iráku přebírá další úkoly v oblasti poradenství a budování kapacit

Na základě žádosti iráckých úřadů a rozhodnutí Severoatlantické rady bude rozsah mise NATO Irák zahrnovat také poradenské a kapacitní aktivity na podporu iráckého ministerstva vnitra a velitelství tamní, federální policie.

Tato dodatečná činnost bude prováděna v komplementaritě s podporou nabízenou jinými státy a mezinárodními organizacemi. Veškeré aktivity NATO jsou prováděny na žádost Iráku a při plném respektování suverenity a územní celistvosti země.

NATO Mission Iraq, založené v roce 2018, radí iráckým představitelům obrany a bezpečnosti na ministerstvu obrany, Úřadu poradce pro národní bezpečnost, Národním operačním centru premiéra a nyní také na ministerstvu vnitra a ve velitelství federální policie. Mise také poskytuje poradenství iráckým profesionálním vojenským vzdělávacím institucím v širší oblasti Bagdádu.