Slovensko má první generálku

Pět profesionálních vojáků Ozbrojených sil si dnes v Grasalkovičově paláci v Bratislavě převzali z rukou prezidentky SR a hlavní velitelky Ozbrojených sil SR Zuzany Čaputové dekrety o jmenování a povýšení.

V souladu s plánem vnitřního členění a zabezpečení OS SR byly za účasti ministra obrany SR Martina Sklenář a náčelníka Generálního štábu OS SR gen. Daniela Zmeka jmenováni do první generálské hodnosti brigádní generál plukovník gšt. Martin Kuterka a plukovnice Beáta Hanušniaková. V případě bývalé plukovnice jde historicky vůbec o první ženu ve slovenských ozbrojených silách, která byla jmenována do generálské hodnosti. Do vojenské hodnosti generálmajor byl povýšen brigádní generál Martin Stoklasa (náčelník štábu pro operace GŠ OS SR), brigádní generál Ladislav Dovhun (náčelník Vojenské kanceláře prezidenta SR) a brigádní generál Tibor Králík (velitel mnohonárodní divize).

„Při této slavnostní příležitosti opět musím zdůraznit, že jsme nesmírně hrdí na naše ozbrojené síly. Generálské hvězdy, které přibyly na výložkách profesionálních vojáků, představují ocenění jejich zásluh při budování a rozvoji Ozbrojených sil Slovenské republiky. Ceníme si, co nově jmenovaní generálmajoři a brigádní generálové pro naši vlast udělali a přejeme jim mnoho odhodlání a energie při plnění dalších úkolů při zajišťování bezpečnosti naší země, ale i členských zemí NATO,“ uvedl ministr obrany Martin Sklenár.