Připravuje se aktualizace Koncepce aktivní zálohy

Už podeváté se sešli velitelé jednotek aktivní zálohy, aby projednali další rozvoj a směřování těchto sil. Vůbec poprvé se jednání zúčastnila i ministryně obrany Jana Černochová.  Ta, společně s náčelníkem Generálního štábu AČR generálmajorem Řehkou přislíbila vojákům AZ kvalitní vybavení.

Na Radě velitelů AZ, která je jeho poradním orgánem, vystoupil také náčelník Generálního štábu AČR. Aktivní zálohu stejně jako profesionální armádu čekají podle něj i kvůli současné bezpečnostní situaci zásadní změny – obranné plány projdou revizí, velení se víc zaměří na rozvoj schopností těchto sil.

„Chceme, abyste měli kvalitní vybavení, byli vycvičení a připravení k operačnímu nasazení. Nerozhoduje totiž, jestli ve válce bojuje profesionální voják nebo voják aktivní zálohy. Důležitý je výsledek,“ prohlásil v projevu k velitelům AZ generálmajor Karel Řehka.

Jestli bylo v minulosti nasazení AZ komplikované, dnes už tomu tak není. Záložníci jsou součástí tzv. Battle Group na Slovensku, pomáhají také Policii ČR při ochraně hranic před nelegální migrací.

„Nejen válka na Ukrajině, ale i obecně neutěšená a zhoršující se geopolitická a bezpečnostní situace v Evropě dokazuje, že aktivní záloha je velice důležitou a potřebnou součástí ozbrojených sil. Vojáci AZ jsou ti první, kteří mohou posílit profesionální armádu a její schopnost rozvinutí v časech krizí musíme podporovat,“ prohlásila ministryně obrany Jana Černochová, jejímž cílem je pozvednout systém záloh na vyšší úroveň. Inspirací podle ní jsou funkční modely například ve Francii, Velké Británii, Austrálii, či v USA.

Tomu mají napomoci i změny v legislativě. Ministerstvo obrany plánuje přehodnotit parametry finančních benefitů, aby byly více motivující, a navrhuje možnost poskytovat náborový a stabilizační příspěvek. Kromě toho by mělo dojít k prodloužení maximální doby zařazení v AZ ze tří na pět let, samozřejmě s možností opakování zařazení na další období. Na 9 měsíců by se pak mělo protáhnout operační nasazení vojáků aktivní zálohy.

Zlepšení podmínek ve všech oblastech

Ačkoliv udělala aktivní záloha v poslední době obrovský krok kupředu, mnoho ji ještě čeká: V plánu je další zefektivnění a rozšíření výcviku, zlepšení systému vzdělávání, zavedení pravidel pro kariéru vojáka AZ, připravuje se také aktualizace Koncepce aktivní zálohy. Počítá se s doplněním materiálu a techniky od útočných pušek Bren až po nejnovější automobily.

Vojáci AZ už také mohou využívat řadu výhod, které byly dříve vyhrazené pouze profesionálům: Mají přístup do vojenských nemocnic v rámci tzv. zelené cesty, mohou se soukromě ubytovat s rodinami v zařízeních resortu a využívat jeho sportoviště.

„Vojáci aktivní zálohy pomáhali a pomáhají tmelit společnost a přibližovat obranu státu zpět široké veřejnosti a já vám za to děkuji. (…) Dobře vím, že odhodlání, nadšení a schopnosti vám nechybí a je na nás – politicích, vedení resortu a armády – abychom pro vás připravili ty nejlepší možné podmínky pro vaši službu a podpořili chuť podílet se na obraně ČR,“ slíbila záložníkům v závěru projevu ministryně obrany.

Zdroj: army.cz – redakčně upraveno