Strategický dialog mezi Českou republikou a Izraelem prohlubuje obrannou spolupráci

Protiletadlové systémy Spider, radiolokátory MADR, výbava vozů Pandur, ale i střely Spike. To vše spojuje Izrael a Českou republiku, samozřejmě pak ale můžeme nahlédnout i do historie a zjistit, že spojenectví našich zemí má mnohem delší kořeny. Dialog na resortu obrany však znamenal jediné – spolupráce, která je nastavena a je úspěšná se bude i nadále prohlubovat.

Česko zastupoval náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR pan Jan Jireš, který se vrátil ze svého zahraničního působení. Jednání se ale účastnil i náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR Lubor Koudelka. Na izraelské pak vedl dialog Dror Shalom, ředitel politicko-vojenské kanceláře Ministerstva obrany Izraele.

Obranná spolupráce s Izraelem je dlouhodobou prioritou rezortu obrany. A i přes to, že se zástupci Izraele a České republiky vídají na různých úrovních, včetně řady výstav a veletrhů, podobná jednání umožňují detailně prodiskutovat všechny možnosti obranné spolupráce a nastavit směr, jakým se bude spolupráce ubírat do budoucna.

Stěžejním tématem jednání byl současný stav bilaterální obranné relace a možnosti jejího dalšího posílení. „Spolupráce mezi našimi zeměmi má dlouhou historickou tradici. S tím se však nechceme spokojit a usilujeme o další prohloubení praktické spolupráce,“ zdůraznil náměstek Jireš. Shoda panovala na posílení aktivit v oblastech vzdělávání a výcviku, vojenského zdravotnictví, a spolupráce na úrovni vojenské policie a hasičských jednotek. „Měli bychom se soustředit na praktické výstupy naší spolupráce, zejména skrze sdílení znalostí a zkušeností, rozvoj strategického myšlení,“ doplnil ředitel Shalom. Součástí diskuzí bylo samozřejmě i probírání současné, bezpečnostní situace ve světě, zejména pak s ohledem na dění na Ukrajině, ale i na Blízkém východě, které je zejména citlivé pro Izrael je jeho bezpečí.