Na válečné veterány se nezapomíná. Ví to i současný šéf armády generál Řehka

Adventní čas a svátky vánoční jsou obdobím, kdy se lidé setkávají s přáteli a blízkými. Jedno takové předvánoční setkání se uskutečnilo v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze. Za válečnými veterány do místního Domova Vlčí mák zavítal náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka společně s vrchním praporčíkem Liborem Dufkem. Doprovodila je náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče Lenka Gutová a vrchní sestra Jana Zoufalá.

Váleční veteráni mohli prožít společné sváteční chvíle s náčelníkem Generálního štábu AČR generálporučíkem Karlem Řehkou a dalšími hosty v příjemné vánoční atmosféře domova, dokreslené zvukem koled a vůní cukroví. V uplynulém období byla setkání opakovaně zrušena kvůli epidemiologické situaci. Radost válečným veteránům tehdy udělaly alespoň drobné vánoční dárky. Loni se po dvouleté pauze podařilo na tradici opět navázat

„Jsem moc rád, že jsem se dnes s vámi mohl setkat. Přeji vám pohodu a klid během nadcházejících vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví,“ řekl generálporučík Karel Řehka poté, co si s veterány popovídal, s každým se pozdravil a předal jim dárky a květiny. Ti ho přivítali v dobré náladě a v rozhovoru překvapili zájmem o dění v armádě a o to, jak probíhá nábor nových rekrutů a vyzbrojování.

Domov Vlčí mák vytváří důstojné prostředí a poskytuje služby klientům, především válečným veteránům, kteří vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zajištění bydlení, stravy a některých dalších služeb. V domově žijí váleční veteráni, jejich manželky nebo družky, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou péči.

„V současné době zde v domově pečujeme o 32 válečných veteránů a jejich partnerů, jejichž průměrný věk přesahuje 90 let. Nejstaršímu bude za čtyři měsíce 104 let. Jejich vitalitu a optimismus tady obdivujeme každý den. Náš personál jim poskytuje péči, kterou přizpůsobuje individuálním potřebám každého z nich,“ uvedla vrchní setra Jana Zoufalá.

Do domova už se ale dostávají i novodobí váleční veteráni. V současné době jsou v domově čtyři zhruba ve věku 70 let. Nejmladšímu z nich je 57 let.