Slovenští vojenští policisté se učí od Čechů. Kurz Air Marshall

Vybraní příslušníci Vojenské policie SR absolvovali odborný kurz pro Air Marshally v České republice, který byl zaměřen na zajišťování ochrany letadel ve vojenských službách a jejich letů.

Odborný kurz se skládal z teoretické a praktické přípravy. Během teoretické přípravy se frekventanti seznámili s bezpečnostními a možnými taktickými postupy při různých krizových situacích, které mohou nastat během provádění předmětné činnosti. Začátek praktické přípravy byl proveden v prostorách CATC (Czech aviation training center), kde se během různých modelových situací procvičila spolupráce a činnost s leteckým personálem během nouzového opuštění různých typů letadel a reakce na krizové situace. V dalších dnech praktické přípravy se procvičovalo provádění služebních zákroků a použití donucovacích prostředků ve specifických prostorách letadla.

Součástí výcviku bylo provedení reálného letu letadlem CASA C-295M. Před provedením letu se frekventanti seznámili s prostorem letadla, jeho technikou a sladili si činnosti s posádkou letadla na možné druhy incidentů. Během letu byla činnost zaměřena na poskytnutí první pomoci, činnost při nouzové změně výšky letové hladiny, činnost při vyhýbacích manévrech a po přistání letadla se zajišťovala jeho ochrana v nebezpečném prostoru. Poslední částí v rámci praktické přípravy byla střelecká příprava, ukončená kvalifikačním střeleckým testem určeným pro Air Marshallovy.  

Společný výcvik Vojenské policie SR a Vojenské policie ČR byl realizován na základě plánu bilaterální spolupráce pro rok 2023.