Česká zbrojovka si patentovala nový granátomet

Redakce ArmyMAG.cz zjistila jako první, že si CZUB patentovala u Úřadu průmyslového vlastnictví pod patentovým číslem 309 853 B6 nový (podvěsný) granátomet. Konkrétně se v patentu uvádí toto: „Vynález se týká granátometu, zahrnujícího hlaveň, základnu spoušťového mechanizmu a závěr, přičemž základna spoušťového mechanizmu je upravena pro montáž na hostitelské upínací rozhraní, a na protilehlých bocích základny spoušťového mechanizmu jsou uspořádány vodicí lišty pro suvné uložení hlavně.“

A co se dále dočteme? Majitel patentu je Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod, průvodcem je Josef Záhora z Liberce a Ing. Vladimír Šimek z Uherského Brodu. Zástupcem Rott, Růžička & Guttmann a spol.

A k samotnému granátometu (užití bude v podvěsu, tedy pravděpodobně na BREN 2 atp.):

Granátomet podle obr. 1 má hlaveň 10 uloženou posuvně mezi přední a zadní polohou na
vodicích lištách 5, 8, uspořádaných na protilehlých bocích základny 3 spoušťového mechanizmu.
Základna 3 spoušťového mechanizmu je upravena pro nasunutí na hostitelské upínací rozhraní 1
45 typu MIL-STD-1913 STANAG 4694. Toto hostitelské upínací rozhraní 1 může být buď součástí
hostitelské zbraně, například útočné pušky, nebo nosiče granátometu, pokud se granátomet
používá samostatně.


Na hostitelském upínacím rozhraní 1 je upevněn i závěr 2 tak, že hostitelské upínací rozhraní 1 je
50 sevřeno mezi závěrem 2 a základnou 3 spoušťového mechanizmu (viz obr. 3 a 4).
Závěr 2 je opatřen dutinou 11, která obklopuje levou vodicí lištu 5 a k této levé vodicí liště 5 je
vnitřní stěna dutiny 11 přitlačována západkou 4, která je zasunuta mezi levou vodicí lištu 5
a klínovitě skloněnou protilehlou vnitřní stěnu dutiny 11 a tvoří tak klínový zámek.
55
CZ 309853 B6

 • 3 –
  Na levou vodicí lištu 5 z vnitřní strany dosedá kolík 6, suvně uložený ve vybrání napříč v závěru
  2 a opatřený tlačnou pružinou 7. Kolík 6 je tlačnou pružinou 7 tlačen na levou vodicí lištu 5
  (viz obr. 3, 4) a tím tlačí závěr 2 do strany a tím tlačí na prisma hostitelského upínacího
  rozhraní 1 vůči základně 3 spoušťového mechanizmu. Tak se vymezují vůle vzniklé výrobní
  5 tolerancí.
  Západka 4 je do blokovacího záběru mezi vodicí lištu 5 a klínovitě skloněnou protilehlou vnitřní
  stěnu dutiny 11 tlačena pružinou 9 západky.
  10 Demontáž granátometu z hostitelského upínacího rozhraní 1 hostitelské zbraně nebo nosiče
  granátometu, lze provést bez použití nářadí.
  Při demontáži se nejprve vysune hlaveň 10 do přední polohy a tím se současně hlaveň 10 vysune
  z neznázorněného límce na spodním okraji závěru 2.
  15
  Poté se odblokuje závěr 2 stlačením západky směrem dolů 4 proti působení pružiny 9 západky.
  Po stlačení západky 4, která zasahuje mezi levou vodicí lištu 5 a klínovitě skloněnou protilehlou
  vnitřní stěnu dutiny 11 lze závěr 2 v základně 3 spoušťového mechanismu vyklopit z pohledu
  20 střelce směrem doleva o cca 45° (viz obr. 4) a tím současně dojde k přetlačení kolíku 6 proti
  působení tlačné pružiny 7.
  Po vyklopení závěru 2 lze celý granátomet vysunout směrem vzad nebo v před po hostitelském
  upínacím rozhraní 1 a tak snadno granátomet sejmout z hostitelského upínacího rozhraní 1.
  25
  Montáž granátometu na hostitelské upínací rozhraní 1 hostitelské zbraně nebo nosiče
  granátometu probíhá opačným postupem.
  CZ 309853 B6
 • 4 –
  PATENTOVÉ NÁROKY
 1. Granátomet, zahrnující hlaveň (10), základnu (3) spoušťového mechanizmu a závěr (2), přičemž
  základna (3) spoušťového mechanizmu je upravena pro montáž na hostitelské upínací rozhraní (1),
  5 a na protilehlých bocích základny (3) spoušťového mechanizmu jsou uspořádány vodicí lišty (5, 8),
  pro suvné uložení hlavně (10), vyznačující se tím, že hostitelské upínací rozhraní (1) je sevřeno
  mezi závěrem (2) a základnou (3) spoušťového mechanizmu a závěr (2) je opatřen dutinou (11),
  která obklopuje jednu z vodicích lišt (5) a k této vodicí liště (5) je vnitřní stěna dutiny (11)
  přitlačována západkou (4), která je zasunutelná mezi tuto vodicí lištu (5) a klínovitě skloněnou
  10 protilehlou vnitřní stěnu dutiny (11) a na tuto vodicí lištu (5) z vnitřní strany dosedá kolík (6), suvně
  uložený ve vybrání napříč v závěru (2) a opatřený tlačnou pružinou (7).
 2. Granátomet podle nároku 1, vyznačující se tím, že hostitelským upínacím rozhraním (1) je
  rozhraní MIL-STD-1913 (STANAG 4694).
 3. Granátomet podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že západka (4) je do blokovacího záběru
  15 mezi vodicí lištu (5) a klínovitě skloněnou protilehlou vnitřní stěnu dutiny (11) tlačena pružinou (9)
  západky.