Obrazem: Nová hala pro simulátory vrtulníků Venom a Viper je ve výstavbě

Zástupci LOM PRAHA informovali velitele Vzdušných sil AČR, brigádního generála Petra Čepelku o výstavbě nové haly simulačního centra pro vrtulníky Venom a Viper, tedy pro nové vrtulníky, které v rámci projektu H-1 získá Armáda České republiky. Půjde jak o stroje zcela nové, které se již vyrábí, tak i o stroje, které před předáním AČR projdou opravou. Ty dodá USA bezplatně, AČR uhradí pouze náklady na servis a opravy.

V programu pracovní návštěvy velitele Vzdušných sil Armády České republiky brigádního generála Petra Čepelky na 22. základně vrtulníkového letectva v Sedlci u Náměště nad Oslavou byla i prohlídka výstavby nové haly simulačního centra H-1, včetně výstavby obslužných komunikací a souvisejících přeložek sítí. Stavba, kterou realizuje státní podnik LOM PRAHA, bude určena pro zabezpečení provádění výcviku pozemního personálu a pilotů vrtulníků Bell na simulátoru Flight Training Device (FTD). Generála Čepelku seznámili s aktuální situací vedoucí simulačního centra H-1 LOM PRAHA Petr Valehrach a ředitel závodu H-1 LOM PRAHA Milan Obr.

Autor: Pavel Lang, LOM Praha s. p.