Den Ozbrojených sil Slovenska a 30. výročí existence OS SR oslavili tamní vojáci spolu s veřejností

Profesionální vojáčky a vojáci si spolu s vedením resortu obrany a velením OS SR již tradičně připomněli v Brezové pod Bradlem Den Ozbrojených sil SR. Slovensko si připomíná Den Ozbrojených sil SR symbolicky v den výročí vítězství slovenských dobrovolníků v bitvě u Brezové pod Bradlom v roce 1848. Při této příležitosti ministr obrany SR Martin Sklenář společně s náčelníkem Generálního štábu OS SR generálem Danielem Zmekem udělil nejlepším z řad vojáků.

„Dnešní den je svátkem všech vojáků a vojáček na Slovensku. Je také oslavou a poděkováním za službu, kterou den za dnem plní ve prospěch bezpečnosti Slovenska a jeho občanů. Svou profesionalitu a připravenost prokazují během posledních let ještě více, než kdykoli předtím – ještě před vojenskou agresí Ruska na našeho souseda jsme se museli vypořádat s pandemií či dalších náročných úkolech včetně evakuace z Afghánistánu. Právě ozbrojené síly vždy byly a jsou tou spolehlivou oporou, o kterou se naše společnost dokáže opřít i v těžkých chvílích,“ vyzdvihl ministr Sklenář spolu s poděkováním vojákům a vojáčkám za jejich oddanou službu vlasti. 

Vzhledem k nepříznivému počasí byl program oslav rozdělen do dvou dnů. Po dnešních slavnostních proslovech vojáci předvedli statické a dynamické ukázky techniky a výzbroje Ozbrojených sil SR a spojenců z mnohonárodní bojové skupiny NATO – bojová vozidla, přelety letecké techniky a dynamické vojenské ukázky.

Program bude zítra pokračovat ekumenickou bohoslužbou v Evangelickém kostele v Brezové pod Bradlom. Následně se oslavy přesunou na Náměstí gen. MR Štefánika, kde se uskuteční show program Čestné stráže OS SR, koncert Vojenské hudby OS SR a závěr zítřejšího odpoledního programu bude patřit slavnostnímu nástupu vojáků.

Součástí oslav Dne OS SR bude i zítřejší vzpomínka při Památníku hurbanovských bojů z roku 1848 v Brezové pod Bradlom, kde si ministr Martin Sklenár připomene hrdinské činy a bojový úspěch slovenských dobrovolníků, jejichž následovníky jsou dnešní plně profesionální Ozbrojené síly SR.