Česko má nové generály. Prezident Pavel povýšil plukovníky

U příležitosti Dne vítězství dnes prezident republiky Petr Pavel jmenoval nové generály. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Trůnním sále Pražského hradu za účasti nejvyšších představitelů státu i resortu obrany a Armády ČR.

Do hodnosti brigádního generála, tedy nejnižší generálské hodnosti, byli jmenováni plukovník MUDr. Michal Baran, ředitel sekce vojenského zdravotnictví MO, plukovník gšt. Martin Janatka, náčelník štábu Velitelství pro operace, plukovník gšt. Radek Haratek, velitel Informačních a kybernetických sil a plukovník gšt. Jiří Líbal, velitel 4. brigády rychlého nasazení. Do vojenské hodnosti brigádního generála ve výslužbě byl pak jmenován Jiří Růžek, ředitel Vojenského obranného zpravodajství (VOZ) Ministerstva obrany ČR v letech 1994-1999.

Podle prezidenta republiky Petra Pavla je jmenování do generálské hodnosti nejen výrazem dosažení mimořádných pracovních výsledků: „Je také výrazem odpovědnosti. Odpovědnosti nejen k lidem a entitám, jimž budete velet a řídit, ale také výrazem odpovědnosti k politickému vedení vašich resortů. A to ne ve smyslu osobní loajality vůči politikovi, ale loajality vůči této zemi. A proto se od vás očekává velice kvalitní odborná rada. Při respektování politického řízení našich ozbrojených sil bez odborné rady, která bude založená na faktech a hlubokých analýzách, se kvalitní politické řízení ani dělat nedá. K tomu vám přeji nejen osobní odvahu ale i hodně úspěchů.“