Česká armáda spolupracuje se Rwandou. Řehka jednal se svým protějškem

Do České republiky přijel na čtyřdenní oficiální návštěvu náčelník Generálního štábu Rwandy generálporučík Mubarak Muganga. V úterý 28. listopadu přijali hosta s delegací vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce MO Radka Konderlová a náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka. Generálové jednali o možné spolupráci obou zemí a Nebraské národní gardy v rámci projektu State Partnership Program. Setkání byli přítomni zástupci nebraské gardy.

Během úvodního brífinku byl generál Muganga seznámen s prioritami armády, nasazením jednotek v zahraničních operacích a modernizačními projekty. Poté se generálové bavili o možném zapojení obou armád do společných výcvikových aktivit, odborných kurzů a při budování vojenských schopností.

„Budoucí spolupráce se nabízí zejména v oblasti vojenského zdravotnictví a dále zapojení našich instruktorů pří výcviku a přípravě praporčického sboru armády Rwandy,“ zhodnotil generál Řehka.

V roce 2022 a letos se naši vojenští zdravotníci zúčastnili jako pozorovatelé cvičení Justified Accord ve Rwandě. V plánu je, aby se příští rok společně s Nebraskou národní gardou do výcviku také zapojili, ale už jako cvičící. Cílem bude procvičit analýzu vzorků a prověřit funkčnost ochranných pomůcek. Zdravotníci si rovněž předají zkušenosti při výskytu infekčních nemocí a poskytování zdravotnické pomoci civilnímu obyvatelstvu.

Zástupci Rwandy navštívili také Vojenský zdravotní ústav v Praze, kde se seznámili s jeho určením a schopnostmi. Zařízení jednak plní úkoly hygienicko-protiepidemického zabezpečení vojsk a dále se zabývá biologickou ochranou jednotek, tj. odběrem vzorků, jejich analýzou a detekcí potenciálních bojových biologických látek. Součástí Vojenského zdravotního ústavu je Odbor biologické ochrany Těchonín, který je určen pro izolaci a léčbu osob s vysoce nakažlivými onemocněními. Rwanda je jednou ze zemí s potenciálním výskytem nebezpečných nákaz např. onemocnění virem Ebola.

„Nabízí se nám jedinečná příležitost navázat spolupráci v oblasti výskytu a řešení problematiky u nás neobvyklých infekčních nemocí. Můžeme tak prověřit naše postupy, funkčnost našeho vybavení, správnost detekce biologických látek a péči o nemocné v reálných polních podmínkách,“ vysvětlil ředitel Vojenského zdravotního ústavu plukovník Libor Píša.