Stoltenberg vítá bezprecedentní nárůst výdajů NATO na obranu

Generální tajemník Jens Stoltenberg zveřejnil nejnovější údaje o výdajích NATO na obranu, které ukazují bezprecedentní nárůst napříč evropskými spojenci a Kanadou.

Na schůzce ministrů obrany pan Stoltenberg oznámil, že od přijetí slibu o investicích do obrany v roce 2014 přidali evropští spojenci a Kanada více než 600 miliard dolarů na obranu. V roce 2023 jsme byli svědky skutečného nárůstu výdajů na obranu v evropských spojencích a Kanadě o 11 %, což generální tajemník označil za „bezprecedentní nárůst“. Dodal, že očekává, že 18 spojenců vydá v roce 2024 2 % HDP na obranu – což je šestinásobný nárůst od roku 2014, kdy cíl splnili pouze tři spojenci.

„V roce 2024 spojenci NATO v Evropě investují do obrany dohromady 380 miliard amerických dolarů. Poprvé to činí 2 % jejich kombinovaného HDP,“ řekl Stoltenberg. Dodal: „Děláme skutečný pokrok: Evropští spojenci utrácejí více. Někteří spojenci však mají stále co dělat. Protože jsme se dohodli na summitu ve Vilniusu, že všichni spojenci by měli investovat 2 % a že 2 % jsou minimum.“

V roce 2014 investovali spojenci NATO v Evropě do obrany 1,47 % svého kolektivního HDP. Toto číslo během desetiletí neustále roste a v roce 2024 dosáhne 2 %.