Ústřední vojenská nemocnice na Slovensku modernizuje

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice SNP Ružomberok – FN doc. MUDr. Robert Rusnák PhD. dnes za účasti ministra obrany Martina Sklenář a dalších hostů slavnostně otevřeli nové prostory pro Ústav bioptické diagnostiky (ÚBD), jakož i zrekonstruovanou kliniku infektologie.

Po 20 letech se tak personál spolu s vybavením stěhuje ze starých prostor v areálu bývalé státní nemocnice do nadčasových moderních prostor ÚBD, které zlepší podmínky práce specialistů, která je klíčová při stanovení diagnóz onemocnění. ÚVN takto denně vyhodnocuje v průměru až 300 bioptických vzorků.

„Cílem bylo zrealizovat stavbu s maximálním možným využitím. Přestěhováním ústavu do nových, zrekonstruovaných prostor jsme chtěli zajistit kvalitnější práci, v krásnějších a modernějších prostorách, které si zasloužili i zaměstnanci ÚBD. Zároveň se vytvořil prostor pro rozvíjení molekulární genetiky – nová laboratoř, která je jedna z nejmodernějších na Slovensku,“ uvedl při otevření ředitel nemocnice doc. MUDr. Robert Rusnák PhD. Zároveň přiblížil přínos nových diagnostických molekulárně-genetických metod ve prospěch přesné a komplexní diagnostiky některých onkologických onemocnění a následné specifické onkologické léčby. ÚVN tato vyšetření dosud realizovala formou konzultačních vyšetření na jiných pracovištích na Slovensku.

„Náplní práce ústavu je diagnostická činnost, založená na histomorfologickém zhodnocení změn orgánů, tkání a buněk, odebraných pacientům při lékařských výkonech. Ve spolupráci s ostatními medicínskými obory slouží hlavně k určení diagnózy, stadia, léčby a prognózy onemocnění. Ústav je sice v provozu již delší dobu, ale dosud byl v malých nezrekonstruovaných prostorách, ve druhém areálu nemocnice – na Považské ulici,“ informoval primář Ústavu bioptické diagnostiky MUDr. Adrian Kališ, PhD.

Co se týče rekonstrukce kliniky infektologie, podle ředitele nemocnice Roberta Rusnáka bylo hlavním cílem zásadní stavebně-technickou přestavbou přispět ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče pro pacienty, zlepšení protiepidemiologických a provozních vlastností prostor kliniky, zvýšení komfortu pro pacienty a zdravotnický personál, jakož i zvýšit kredibilitu ÚVN. „Klíčovým požadavkem na nově vybudované pracoviště byla bezbariérovost kliniky a sociální vybavení pokojů pacientů včetně sprch a WC. Hlavním přínosem rekonstrukce kliniky infektologie ÚVN je tak vybudování snadno dostupného, ​​moderního lůžkového infekčního oddělení v severní části Slovenska s vysokým standardem poskytování zdravotní péče pro civilní obyvatelstvo i armádu,“ vysvětlil ředitel ÚVN .

Další pokrok Ústřední vojenské nemocnice SNP – FN v Ružomberku ocenil i ministr obrany SR Martin Sklenár. „Kvalita je opravdu tou nejlepší vizitkou. Velký dík proto patří všem, kteří se podílejí na úspěšném rozvoji nemocnice ve prospěch péče o pacienty. Ti jim to refundují prostřednictvím prvních příček hodnocení,“ vyzdvihl s tím, že nemocnice má při rozvoji i nadále plnou podporu Ministerstva obrany SR.