Slovensko představuje novinku v oblasti péče o válečné veterány – terénní pracovníky v regionech

Ministerstvo obrany Slovenska spustilo nový projekt, který má zlepšit reálnou péči o válečné veterány. V jednotlivých krajích SR jsou pro ně k dispozici terénní pracovníci, na které se váleční veteráni mohou obrátit.

Součástí úkolů terénních pracovníků je udržování telefonického a osobního kontaktu s válečnými veterány, poskytování poradenské činnosti v sociální, zdravotní a společenské oblasti, zjišťování potřeb a možností pomoci a v případě zájmu i doprovázení na vzpomínkové a pietní aktivity Ministerstva obrany SR a Ozbrojených sil SR.

Jde přitom o dvě skupiny válečných veteránů – veteránů, kteří se zúčastnili národního boje za osvobození během 2. světové války, ale také o novodobých válečných veteránů, kteří působili v zahraničních vojenských operacích nebo mírových pozorovatelských misích.

„Tento projekt vnímám jako podání pomocné ruky těm, kteří se obětovali ve službě naší vlasti. Chceme, aby váleční veteráni věděli, že si hluboce vážíme, co pro nás všechny udělali, že i po konci vojenské kariéry jsou součástí vojenské rodiny a že na ně nezapomínáme,“ uvedl generální ředitel Sekce lidských zdrojů MO SR Martin Jakál .

Projekt je zaměřen na péči o válečné veterány ve věkové kategorii nad 65 let. Kontaktní údaje terénních pracovníků jsou dostupné na:https://www.mosr.sk/projekt-terenni-pracovnici/ .