Slovenský ministr obrany J. Naď: Třetí rok na resortu byl jednoznačně o posilování obrany SR a podpoře napadeného souseda

„Rok 2022 byl ze všech tří nejtěžší. První rok byl rokem COVID-19 a zděděného stavu v resortu. Druhý rok byl opět poznamenán pandemií, navíc v 2021 jsme realizovali velmi náročnou evakuaci z Afghánistánu a zároveň jsme rozjeli modernizační projekty. Uplynulý – třetí rok byl jednoznačně o posilování obrany SR, modernizaci OS SR a souběžně o pevném spojenectví a podpoře oběti agrese, napadeného souseda – Ukrajiny,“ zhodnotil ministr obrany SR Jaroslav Naď.

V této souvislosti vyzdvihl také zodpovědné spojenectví v praxi, které znamenalo iv uplynulém roce významný přínos pro kvalitnější obranu SR, a to v rámci posílení východní hranice NATO. Konkrétně šlo o vznik Mnohonárodní bojové skupiny NATO v ČR, jejíž součástí jsou spojenečtí vojáci spolu s technikou v hodnotě, jakou by si Slovensko dovolit nemohlo. Na základě kvalitních vztahů jde prozatím o rotace na základě dohod, avšak ministr obrany J. Naď avizoval zájem zajistit systematické posílení obranyschopnosti ze strany spojenců. Ocenil také pomoc ze strany Česka, Polska a avizované zapojení Maďarska do ochrany slovenského vzdušného prostoru do doby dodání nových stíhacích letadel F-16.

Odpovědné spojenectví je io plnění svých závazků. V návaznosti na to a také v souvislosti s dnešním výročím členství v ČR v NATO ministr poukázal na kontinuální nárůst procenta HDP na obranu. „V roce 2020 – tedy v době našeho příjezdu na resort, byl rozpočet na obranu plánován na úrovni 1,65 % HDP – ano, pro covidová opatření byl navýšen na 1,92 %, ale tento rozdíl nebyl určen pro jádro – obranu jako takovou ,“ zdůraznil a připomněl, že v roce 2022 dosáhl rozpočtu 1,84 % HDP a roku 2023 je schválen na úrovni 2,10%. Významným milníkem pro obranu bylo v 2022 také 36% z rozpočtu věnovaných modernizaci OS SR.

„Modernizaci potřebuje Slovensko jako sůl a zároveň ji oceňují spojenci. Jsem hrdý na rozdíl mezi tím, co jsem zdědil jako ministr po předchůdcích a tím, co čeká už v nejbližším volebním období SR,“uvedl J. Naď s poukázáním na různá stadia rozjetých významných modernizačních projektů, například pásových a kolových obrněných vozidel, dovybavení vrtulníků UH-60M, pasivní průzkumný radar, ale také již dodané přehledové letištní radary, munici v hodnotě téměř 23 milionů. eur, 1600 lehkých kulometů, speciální meteorologické stanice pro dělostřelce či tisíce ochranné výstroje pro vojáky. Zároveň ocenil dar ve formě 200 milionů. USD od Spojených států amerických, které budou na základě návrhu OS SR rozděleny na nákup tří druhů nové moderní techniky pro vojáky – obrněná vozidla Oshkosh JLTV 4×4, 5000 pušek M4 a sofistikované protidronové systémy.

Bližší informace o rozpracovaných projektech poskytl státní tajemník Marian Majer.\“Hledáme řešení, která by byla maximálně nápomocná potřebám ozbrojených sil,\“ uvedl v souvislosti s pořízením nákladních vozidel a potřeby unifikace platformy v rámci OS SR v zájmu lepší logistiky. Proces pořizování vyžaduje posloupnost – zapojení Útvaru hodnoty za peníze, rozhodnutí vlády, jednání kontraktu. M. Majer však zdůraznil, že na všech modernizačních prioritách resort pracuje, a to plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zásadou transparentnosti. \“Pracujeme tak, jakoby volby nebyly – to znamená, že připravujeme projekty a tam, kde skončíme, je předáme s nejlepším vědomím a svědomím,\“ uvedl na margo časového odhadu řešení dalších modernizačních projektů.

Kromě nákupu nové techniky se také zintenzivnila péče o již zavedenou techniku. Mezi lety 2019 a 2022 jde téměř 10násobné zvýšení výdajů, a to až na loňských 4,87 milionu. eur. Historické navýšení pocítili vojáci i na výstroji – v roce 2022 bylo vynaloženo téměř 23 milionů. eur na různé druhy a součásti oděvů a obuvi, až po balistické vesty a batohy v tisících kusů. Péče byla věnována i infrastruktuře, tedy podmínkám, ve kterých vojáci slouží vlasti. Jen do oprav infrastruktury bylo investováno 17,57 milionu. eur, přičemž pro rok 2023 resort počítá s opravami v hodnotě 24,50 mi. eur, což je zásadní rozdíl ve srovnání s 3,26 milionu. eur vynaložených v roce 2020. „Aby se už nestávalo, že vojákovi během služby spadne na hlavu část stropu. Vojáci potřebují podmínky adekvátně 21. století,“zdůraznil ministr. Na výstavbu nových budov bylo v roce 2022 vynaloženo 18,64 milionu. eur.

Rok 2022 v resortu obrany byl silný iz pohledu legislativy. Za uplynulé tři roky resort předložil do NR SR celkem 24 materiálů, z toho polovinu v roce 2022. Na jednání vlády bylo za uplynulé tři roky předloženo celkem 144 materiálů, přičemž v roce 2022 to bylo 66. Tyto počty jsou přitom srovnatelné s předchozím, ale delším – čtyřletým obdobím (2016-2020). Nejzásadnější legislativní změny se týkaly státní služby profesionálních vojáků. Do procesu tvorby tohoto zákona se zapojili i vojáci s více než 500 připomínkami. Dále šlo také o zákon o ozbrojených silách SR, který umožnil například protidronovou ochranu a potřebná byla i novelizace zákona o Vojenském zpravodajství, která absentovala více než 20 let.

Při příležitosti bilance uplynulého roku ministr připomněl, že kromě úkolů spojených s obranou SR příslušníci OS SR v roce 2022 realizovali a absolvovali 64 vojenských cvičení doma iv zahraničí, působili v 11 misích a operacích mezinárodního krizového managementu, kde se vystřídalo 839 vojáček pomáhali také při hašení požárů v Česku a Slovinsku.

Podle náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil SR gen. Daniela Zmeka v uplynulém období stoupla obranyschopnost SR, a to i vzhledem k realistickým plánům, které jsou provedeny a výcviky, které ozbrojené síly učinily na základě těchto plánů. Loni se počet tabulek pro vojáky zvýšil o téměř 900, přičemž cílem je v letošním a příštím roce navýšit počty vždy po 1 000 vojáků. Již v roce 2022 se podařilo rekrutovat celkem 1323 nových profesionálů, tedy rekordní počet od profesionalizace OS SR.