Obrněnce CV-90 pro AČR jsou již na spadnutí

Ministryně obrany Jana Černochová kabinet informovala, že v rámci intenzivních vyjednávání se švédskou stranou došlo k vyjasnění právního rámce budoucích smluvních vztahů. Smlouva o nákupu BVP bude koncipována jako třístranná. Smluvní strany přitom budou stejné jako v nedávno podepsaném memorandu, tedy Ministerstvo obrany ČR, švédská vládní vyzbrojovací agentura FMV a společnost BAE Systems Hägglunds AB, která vozidla vyrábí.

Tato třístranná smlouva pak bude zaštítěna mezivládní dohodou mezi Ministerstvem obrany ČR a agenturou FMV.

Mezivládní dohoda do většího detailu rozpracuje zapojení švédské vlády jak do dodávek, tak především do následného užívání vozidel. Obě tyto dohody plánuje MO ČR podepsat do konce května letošního roku. Ministerstvo obrany též očekává, že v horizontu měsíce obdrží oficiální nabídku švédské vlády.

Jako nejdůležitější událost uplynulého období ministryně obrany připomněla podpis výše zmíněného memoranda, které kromě jiného stanovuje kupní cenu v maximální výši 51,684 mld. Kč včetně DPH. Deklarovanou cenu švédská strana (konkrétně BAE Systems Hägglunds AB) garantuje do 30. 6. 2023. Stejně tak memorandum zakotvuje zapojení českého obranného průmyslu v minimální výši 40 procent z celkových nákladů na pořízení BVP.

Na území ČR se počítá i s údržbou vozidel, kterou by měly kompletně provádět české firmy, včetně státního podniku VOP CZ. Co se týče spolupráce s průmyslem, plánuje MO ČR v únoru 2023 zorganizovat tzv. „Průmyslový den“, v průběhu kterého budou společnosti českého obranného průmyslu informovány o dalším postupu a harmonogramu veřejné zakázky.

O zahájení jednání o pořízení švédských vozidel CV90 od BAE Systems cestou mezivládní dohody rozhodla vláda v polovině loňského července. ČR začalo se Švédskem jednat na začátku září.

Česká republika plánuje do výzbroje pořídit 210 kusů vozidel CV90 v sedmi modifikacích. První vozidla by armáda mohla obdržet v roce 2026.

Vozidla jsou určena k přezbrojení 7. brigádního úkolového uskupení na moderní typ pásového bojového vozidla, čímž dojde ke zvýšení operačních schopností Pozemních sil AČR.

Vláda též vzala na vědomí informaci o zakázce na zajištění komplexního servisu, oprav a údržby na zdrojích spouštěcích univerzálních elektrických zařízení (SUEZ) provozovaných na leteckých základnách Vzdušných sil Armády České republiky.

Služby v hodnotě 35,54 mil. Kč bez DPH zajistí od podpisu smlouvy do 30. 11. 2027 společnost SOHOS, s.r.o., která je držitelem exkluzivního oprávnění od výrobce spouštěcích univerzálních elektrických zařízení společnosti ELEKTROTECHNIKA, a. s. k provádění oprav a údržby SUEZ, jejich modifikaci a inovaci, provádění elektrických revizí, výrobě náhradních dílů a školení obsluhy. Služba bude poskytována na celkem 24 ks letecké techniky.

Zdroj SUEZ je nezávislým pozemním zdrojem elektrické energie pro napájení elektrické soustavy letadel v rámci přípravy a kontroly systémů letadel před letem a při startování motorů. Jeho použitím v maximálních zátěžích se výrazně šetří palubní baterie letadel, které napájí letadla během letu.

Zdroj: MOČR, foto: AČR FB