Akademická obec a spolupráce s armádou

Konference nazvaná „O významu spolupráce akademické obce a obranných složek Armády ČR“ byla dalším počinem, navazujícím na Memorandum o spolupráci, jež ČVUT a Armáda České republiky uzavřely loni v dubnu. Kromě prezidenta Petra Pavla se jí jako hlavní hosté a řečníci účastnili náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka, velvyslankyně-vedoucí Stálého zastoupení ČR při Evropské unii Edita Hrdá a hostitel, rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček.

Prezident Petr Pavel ve svém úvodním proslovu uvedl, že existují reálné hrozby a že je někteří „rádi přehlížejí a dávají ostatním nálepky těch, kdo chtějí válku“. Vzhledem k válce na Ukrajině, která evidentně nespěje ke svému konci, nesmíme na nic čekat. „Nechceme-li jen čekat, musíme pracovat na naší obraně. A je zde prostor pro spolupráci Armády ČR s Českým vysokým učením technickým, ale i s dalšími univerzitami a také s průmyslem. Zúročení univerzitního výzkumu, využití synergií armádou a výsledky spolupráce akademické a vojenské sféry přinesou ve finále výsledky nejen nám, ale i našim spojencům. Zvýšíme tak obranyschopnost, prestiž a kredibilitu naší země,“ řekl Pavel. „Mám radost, že se tato konference koná, a jsem připraven pomáhat, například poukazovat na problémy administrativní, finanční a jiné,“ zdůraznil prezident.

„Konflikt na Ukrajině jasně ukazuje, že obrana státu musí mít celospolečenský rozměr. V součinnosti s ČVUT chceme proto prosadit, aby i obranný výzkum byl takto vnímán. Resort obrany aktuálně vynakládá ročně téměř 450 milionů Kč na výzkum a vývoj,“ sdělil generál Karel Řehka. Armáda podle něj velice dobře vnímá dynamický rozvoj technologií, které mají zásadní dopad na způsob vedení války. „Proto inovace a technologie řadíme mezi šest strategických cílů výstavby schopností armády na následujících deset let. Požadavek na technologický rozvoj rezonuje i v nové Obranné strategii České republiky a v aliančních dokumentech,“ dodal Řehka.

Podle prezidenta i generála Řehky má posílení české obrany celoevropský význam. V tomto duchu vystoupila i velvyslankyně Edita Hrdá, která zmínila české zapojení v Evropské unii: „Ať už to je české vedení EDA nebo zapojení do tvorby strategických dokumentů Evropské unie, které řeší podfinancování a fragmentaci úsilí. Svět chce vidět EU jako velmoc a je načase, aby se tak začala chovat – a to i díky České republice.“

Rektor ČVUT Vojtěch Petráček je pak přesvědčen, že připravenost naší společnosti k obraně a odstrašení těch, kdo svých cílů chtějí dosáhnout násilím a válkou, nabývá na důležitosti. „Zde vidím velice důležitý úkol a cíl pro naši univerzitu a akademickou sféru obecně. Jde o to, abychom společně s našimi obrannými složkami vybudovali něco, co bych nazval inteligentní odstrašující silou, která dokáže odradit naše potenciální protivníky. Je přece součástí naší role a mise univerzit podporovat společnost, ve které univerzity existují!“ řekl Petráček. Připomněl, že v diskusi tohoto zásadního tématu je dnes zastoupeno celkem 13 vysokých škol.

Shodu nalezli všichni řečníci v tom, že je třeba posílit investice do výzkumu, navyšovat konkurenceschopnost, snížit fragmentaci úsilí a spojovat jednotlivé segmenty, zavést inovační řešení i v podnicích v odvětví obrany. Významné je hledání finančních zdrojů a práce na zjednodušení akvizičních procesů. „Při výzkumu a zavádění inovací do práce nelze mít akviziční procesy armády nastavené na roky,“ uvedl prezident Pavel. „Je také třeba změnit mentální nastavení v pohledu na financování výzkumu, nebát se riskovat, pokud se chceme vymanit z průměrnosti,“ dodal.

Jak na konferenci zaznělo, v současné době existuje 47 témat spolupráce mezi akademickou obcí a armádou, a to v různém stádiu. Pokud jde o přelomové technologie, které mají zásadní transformační potenciál, jde především o umělou inteligenci, velká data, robotiku, nové materiály, energetické zdroje, biotechnologie, vesmírné a kvantové technologie.

Spolupráce mezi ČVUT a českou armádou má svou letitou tradici a historii. Od dubna loňského roku, s podepsáním Memoranda o spolupráci mezi oběma institucemi, je však mnohem intenzivnější. V prosinci loňského roku se uskutečnila první odborná konference, kde Armáda ČR definovala své oblasti zájmu o spolupráci s akademickou obcí. Do května tohoto roku budou probíhat další odborné dialogy a příprava společných projektů. Aktuálně se ze 47 definovaných témat konalo už 16 odborných diskuzí a další se připravují. Tématy jsou automatizované analýzy informačního prostředí, vlastnosti 3D tisku, alternativní paliva nebo využití umělé inteligence ve vzdělávání.

V diskuzích akademici a vojáci definují rozsah spolupráce, řeší výzvy vzhledem k možnostem akademické sféry, plánované zapojení ČVUT do vzdělávání personálu, inovace v AČR v rámci WG Innovation Hub. Jedná se také o možnosti testování dronů na vojenských cvičení, dále o úpravě specializace Kyberbezpečnost studijního programu Otevřená informatika. Cílem je připravovat odborníky pro ochranu kritické infrastruktury. ČVUT se aktuálně podílí na projektech VaVaI.

Vedle ČVUT armáda jedná ještě s dalšími univerzitami. Koncem února se uskutečnil workshop AČR na půdě VÚT Brno. Workshopu se zúčastnilo celkem 16 univerzit a vysokých škol za přítomnosti zástupců vlády ČR a Akademie věd ČR. Další vysoké školy projevily zájem o spolupráci. VŠTE a Univerzita Palackého nabídly vlastní témata spolupráce.