ČR obdržela první část refundací za vojenskou pomoc Ukrajině

Na účet Ministerstva obrany ČR dorazila první platba od Evropské unie jako kompenzace za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu. Tyto kompenzace jsou realizovány prostřednictvím Evropského mírového nástroje (European Peace Facility, EPF), který slouží k financování priorit EU v oblasti obrany a bezpečnosti. Nyní šlo o první platbu ve výši 6,5 milionu EUR. Další částky budou České republice vypláceny postupně v následujících letech.

Pomoc Ukrajině byla jednou z priorit Ministerstva obrany během českého předsednictví v Radě EU: „Podpora Ukrajiny je naším strategickým zájmem a chceme v ní ve spolupráci se spojenci dál pokračovat. Oceňuji, že ani Evropská unie nezaváhala a hned po začátku ruské agrese zapojila finanční prostředky z Evropského mírového nástroje do podpory svých členských zemí, které Ukrajině pomáhají,“ říká ministryně obrany Jana Černochová.

EPF byl původně zřízen za účelem financování misí a operací EU a stabilizace partnerských zemí v sousedství Evropy. Již 28. února 2022 rozhodla Rada EU o tom, že prostředky z EPF mají být rovněž využívány na kompenzace těm členským zemím, které dodávají vojenské vybavení Ukrajině, a uvolnila za tímto účelem prvních 500 milionů EUR. Následně bylo schváleno ještě několik dalších balíků finanční podpory z EPF, přičemž k dnešnímu dni činí celková schválená suma určená na kompenzace 3,1 miliardy EUR.

Z EPF jsou podle pravidel dohodnutých členskými zeměmi EU postupně refundovány dodávky materiálu a výzbroje ukrajinským ozbrojeným silám. Evropská unie tímto způsobem poprvé ve své historii finančně podporuje dodávky zbraní či munice. Dohodnutá pravidla zároveň obsahují silné kontrolní a monitorovací mechanismy.

Vojenský materiál, který ČR poskytla Ukrajině v úvodní fázi války (do března 2022), nám bude v rámci prvního balíku refundací z EPF postupně proplácen do roku 2024. O rozdělení dalších schválených balíků z EPF se průběžně jedná. České republice byly zatím k refundaci uznány dodávky v hodnotě přibližně 80 milionů EUR, které budou proplaceny v období let 2023-2027.

Finanční kompenzace z EPF za materiál dodaný na Ukrajinu jsou zásadní nejen proto, že motivují evropské země, aby v podpoře Ukrajiny pokračovaly, ale zejména proto, že jim umožňují doplnit armádní zásoby a udržet potřebné vojenské schopnosti. EPF neslouží pouze k podpoře Ukrajiny. Jeho finanční prostředky jsou aktuálně využity na podporu všech existujících vojenských misí EU a pro realizaci podpůrných bezpečnostních opatření v partnerských zemích (například Gruzii, Bosně, Rwandě, Mauritánii či Mosambiku).

Z prostředků EPF je financována také výcviková mise EU pro Ukrajinu (EUMAM), do níž je od loňského prosince zapojena také Česká republika.