Polská armáda vstupuje do nového roku silnější, od ledna vynakládá na obranu 3% HDP

Rok 2022 je pro polskou armádu přelomový, a to nejen kvůli podpisu strategických kontraktů na novou vojenskou techniku ​​a dodávkách moderní výzbroje pro polské ozbrojené síly. Rok 2022 je také rokem, kdy vstupuje v platnost zákon o obraně vlasti, který zajišťuje mj. zvýšení velikosti polské armády, zjednodušení systému vstupu do armády nebo zvýšení obranného rozpočtu.

Legislativa

Z pohledu polských ozbrojených sil bylo nejvýznamnější událostí roku 2022 přijetí zákona o obraně vlasti. Nový zákon komplexně upravuje ustanovení týkající se polské armády a nahrazuje několik právních aktů, mezi které patří především zákon z roku 1967 o obecné povinnosti obrany. Je to také reakce na stále obtížnější geopolitickou situaci v regionu. Dokument stojí na 3 pilířích: zvýšení financování ozbrojených sil, zavedení konceptu univerzální obrany a zvýšení velikosti polské armády.

Díky zákonu o obraně vlasti byly od ledna 2023 navýšeny výdaje na obranu na 3 procenta HDP, což Polsko řadí mezi lídry Severoatlantické aliance. Navíc díky vytvoření dodatečného Fondu na podporu ozbrojených sil lze nákup vojenské techniky financovat z více zdrojů. Díky mechanismům umožňujícím zvýšení počtu vojáků je plánováno dosažení velikosti polské armády na úrovni minimálně 300 tisíc vojáků. Zákon také zavedl nový druh služby – Dobrovolná branná povinnost a řadu výhodných řešení pro vojáky a kandidáty na vojáky, aby služba v armádě byla atraktivní a konkurenceschopná na trhu práce. 

Modernizace – bezprecedentní nákupy moderního vybavení 

Prioritou současného vedení ministerstva národní obrany je nahradit postsovětskou techniku ​​moderní výzbrojí. Zaměřujeme se jak na techniku ​​z produkce polských zbrojovek, tak saháme po nejmodernějších řešeních nabízených zahraničními výrobci. Doplácíme na léta zanedbávání předchozích vlád v oblasti modernizace armády. Utrácíme miliardy zlotých na nákup moderní výzbroje. V lednu 2022 jsme založili Agenturu pro vyzbrojování a Radu pro technickou modernizaci, které sjednotily úkoly a kompetence rozptýlené na Ministerstvu národní obrany v rámci systému nákupu vojenského materiálu. Teprve nedávno jsme podepsali smlouvy na vrtulníky AW 149 a AW101, odpalovací zařízení Chunmoo, raketové systémy HIMARS, letouny F-35, letouny FA/50, tanky ABRAMS a pozorovací družice. Vojáci polské armády již obdrželi m.j. Systémy Patriot, tanky K2, houfnice K9, drony BAYRAKTAR, minolovci KORMORAN II, houfnice KRAB, minomety RAK, sady Piorun, sady Pilica nebo sada Mała Narew. 

Zvyšování velikosti polské armády

Od roku 2015 se počet vojáků polské armády výrazně zvýšil – z 95 000 na více než 160 tisíc. Kromě modernizace armády je nutné zvýšit početní stav polské armády ve všech druzích ozbrojených sil (pozemní síly, speciální síly, letectvo, námořnictvo, obrana území), v profesionální službě a v záloze a v r. všech sborů – vojínů, poddůstojníků a důstojníků je pro bezpečnost Polska zásadní. 

Neustále nabíráme a chceme proškolit co nejvíce lidí, aby věděli, jak se zachovat třeba v krizové situaci. Zjednodušili jsme systém vstupu do armády vytvořením Vojenských náborových středisek. Zavedli jsme nový typ služby – Dobrovolná branná povinnost. Jedná se o službu pro dobrovolníky, kteří absolvují 28 dní základního výcviku a následně 11 měsíců odborného výcviku. Od nabytí účinnosti zákona o obraně vlasti bylo na Dobrovolnou základní vojenskou službu podáno téměř 20 000 žádostí. Dalším prvkem přispívajícím k nárůstu velikosti polské armády je zvýšení ročních limitů míst na vojenských univerzitách. V aktuálním akademickém roce 2022/23 se počet míst pro vojenské studium na akademiích ve Varšavě, Dęblinu, Gdyni a Vratislavi zvýšil o 450.

Zlepšení podmínek služby v polské armádě 

Zákon o obraně vlasti zavedl řadu výhodných řešení pro vojáky a kandidáty na vojáky, aby služba v armádě byla na trhu atraktivní a konkurenceschopná. Důsledně také vytváříme stabilní a konkurenceschopné podmínky služeb, a to i z hlediska výdělků a vyhlídek. V roce 2022 je nejnižší sazba základního platu profesionálního vojáka 4 560 PLN. To znamená nárůst oproti roku 2015 o 2 060 PLN, tedy o 82,4 %. Průměrný základní plat vojáka z povolání s příplatky je 6 304,74 PLN, což znamená oproti roku 2015 nárůst o 2 294,74 PLN. Vojáci sloužící na základě smluv mají díky novele zákona o ubytování polských ozbrojených sil dosud stejná oprávnění jako vojáci ve stálé službě.

Další řešení přijatá v roce 2022 se týkají mj. příspěvek na bydlení vyplácený vojákům. Od 1. ledna 2023 dostanou vojáci vyšší dávku. Dosud – podle posádky – to bylo od 360 do 900 zlotých, nyní to bude od 450 do 1,5 tisíce. PLN čistého za měsíc. Kromě toho jsme v roce 2022 zavedli mnoho dalších peněžních příspěvků pro vojáky (např. kompenzační příspěvek, zvláštní příspěvek) ve výši 45 PLN až 5 250 PLN a celý katalog odborných kurzů. Vojáci mají nárok na pobídkovou výhodu přiznanou po 25 letech služby ve výši 1 500 PLN a po 28 letech služby ve výši 2 500 PLN.

Obnova potenciálu polské armády

V průběhu let bylo Polsko vojensky oslabeno, byly likvidovány vojenské jednotky, zejména ty ve východním Polsku. V současné době vedení Ministerstva národní obrany zřizuje nové vojenské jednotky. Teprve letos ohlásil návrat armády mimo jiné i šéf ministerstva národní obrany do Kolna, Grajewa a Ciechanówa.

V letošním roce bylo také rozhodnuto o vytvoření další generálně-vojenské divize – realizací těchto oznámení v září místopředseda vlády, náčelník MO jmenoval brig. Norbert Iwanowski jako zmocněnec ministerstva národní obrany pro vytvoření páté divize polské armády. Nová divize se bude nacházet na východě Polska a bude jedním z klíčových prvků procesu skutečného posílení a rekonstrukce obranného potenciálu na tzv. východní stěna. 

Projekt „Vlak s armádou“. 

Jde o proobrannou a prosociální iniciativu určenou všem, kteří se chtějí cítit bezpečněji, vědět, jak se chovat v případě nebezpečí a naučit se základům obrany. Výcvik provádějí vojenské jednotky – s využitím zařízení, techniky a personálu těchto jednotek. Velmi vysoký zájem veřejnosti o projekt byl patrný od samého počátku. V prvním vydání bylo vyškoleno více než 4 000 lidí dobrovolníků, proto jsme naplánovali další ročník projektu: „Vlak s armádou o prázdninách“. Projekt „Vlak s armádou o prázdninách“ tentokrát potrvá od poloviny ledna do konce února 2023. Sobotní vojenský výcvik pro každého, kdo bude chtít, bude probíhat v 31 vojenských útvarech po celé republice (v každé provincii). 

Vojáci na stráži polských hranic 

Již téměř rok a půl kvůli přetrvávajícímu vysokému migračnímu tlaku na úseku polsko-běloruské státní hranice vojáci polské armády podporují Pohraniční stráž hlídkováním státní hranice. Od začátku krize podporuje Pohraniční stráž několik tisíc vojáků z 11., 12., 16. a 18. divize a také vojáci sil územní obrany. Vojáci postavili provizorní plot, který účinně bránil pokusům o ilegální přechod hranice. V současné době vojáci staví takovou hráz na hranici s Kaliningradskou oblastí.

Posílení pozice Polska na mezinárodní scéně 

Polsko je aktivním účastníkem aktivit na mezinárodní scéně, což se projevuje mimo jiné ve spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Letos v lednu se ve Štrasburku uskutečnil ceremoniál vstupu Polska do struktur Eurocorps jako rámcového státu. Tato mnohonárodnostní struktura ve Štrasburku je schopna plánovat, připravovat a řídit rozsáhlé a složité vojenské operace. Tyto evropské síly rychlé reakce jsou k dispozici EU a NATO.

Zvláště důležitá byla také rozhodnutí červnového summitu NATO v Madridu. Během jednání byla přijata nová Strategická koncepce NATO, která nastiňuje klíčové cíle a úkoly Aliance ve světle stále nebezpečnější a nepředvídatelnější geopolitické situace. Zvláštní pozornost byla věnována zajištění bezpečnosti členských států z východní části Aliance, zvýšení vojenské přítomnosti spojeneckých sil v regionu a také velikosti spojeneckých sil vysoké připravenosti. Vicepremiér Mariusz Błaszczak již léta soustavně usiluje o zvýšení obranyschopnosti Polska, což se podařilo. V Madridu bylo učiněno rozhodnutí přeměnit rotační přítomnost spojeneckých sil na stálou přítomnost. Rozhodnutím prezidenta USA Joe Bidena bylo navíc v Polsku zřízeno stálé velení V. armádního sboru USA, jehož úkolem je velet americkým pozemním silám na východním křídle NATO. Dnes je přítomnost amerických vojáků v Polsku přes 10 000. Kromě toho jsou v Polsku přítomny spojenecké síly jako součást podpory z Kanady, Velké Británie a jako součást battalionové skupiny posílené předsunuté přítomnosti NATO na východním křídle z Rumunska a Chorvatska.

Silná podpora boje proti Ukrajině 

Polsko podporuje naše východní sousedy od samého počátku ruské agrese proti Ukrajině. Letos v únoru náčelník Ministerstva národní obrany rozhodl o bezplatném přesunu vojenské techniky z prostředků polských ozbrojených sil na Ukrajinu. Od začátku války na Ukrajině, tedy od 24. února, začala dynamicky narůstat polská vojenská a technická pomoc Ukrajině. Dosud jsme Ozbrojeným silám Ukrajiny předali mimo jiné: těžkou výzbroj, dělostřelecké a ruční střely a střelivo, přenosné protiletadlové raketové systémy, bezpilotní prostředky, povalující se munici, dělostřelecké systémy a další obranné a útočné zbraně, jakož i zdravotnické, hasičské a osobní ochranné prostředky. Polsko poskytlo Ukrajině zbraně v hodnotě přes 2 miliardy dolarů. 

Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej