V České republice vzniká institut, který vede legionář Gazdik a generál Blahna

Zapsaný ústav Národní institut pro obranu a bezpečnost si klade za cíl vzdělávat veřejnost v oblasti bezpečnosti a dovedností v oblasti obrany. Dále se na stránkách dočteme, že vše vede k přímé návaznosti na nejlepší tradice českého obranného průmyslu vyhledávat vědecké a technické objevy, poznatky, zkušenosti a další znalosti související obecně s obranou a bezpečností. Garancí mají být právě zmíněná jména s Gazdikem v čele.

„Veškerá naše činnost bude probíhat nepoliticky, institut se nebude zapojovat do úsilí za získání politické moci,“ uvádí legionář Gazdik na stránkách institutu institutobrany.cz a dále se dočteme další vize. Ty zahrnují shromažďování a vyhodnocování dostupných informací týkajících se problematiky obrany a bezpečnosti, dále pak institut chce zpracovávat analýzy a faktografické podklady, podle potřeby vytvářet pracovní sítě spolupracujících osob, subjektů nebo jejich skupin a zajišťovat jejich vzájemnou koordinaci. Co si přesně pod tím máme představit, nám v brzké době objasní přímo ředitel institutu, bývalý legionář Stanislav Gazdik, kterého naše redakce oslovila se zájmem o rozhovor.

A pro připomenutí, kdo je onen Stanislav Gazdik?  V roce 1991 odjel z tehdejší ČSFR a ve Štrasburku vstoupil do řad cizinecké legie, což je nyní již legální, dříve tomu bylo ovšem jinak. Tentýž rok byl přičleněn k 2. výsadkovému cizineckému pluku tzv. REP 2 (2ème Régiment éntranger de parachutistes). Později se zde stal velitelem družstva ostrostřelců. Od druhé poloviny devadesátých let byl součástí skupiny Group Commando Parachutistes (Groupement des Commandos Parachutistes), kde dosáhl funkce zástupce velitele. Ke konci profesní kariéry byl na vlastní žádost přidělen k zpravodajské službě cizinecké legie, kde měl na starosti administrativní prověřování nových uchazečů ve spolupráci s organizacemi jako Interpol, Europol a jejich začlenění do struktur legií. Stanislav Gazdik strávil ve francouzské cizinecké legii celkem 15 let. Za svojí kariéru byl oceněn nejvyšším poddůstojnickým vyznamenáním la médaille militaire. Zpravodajsky jde o velice zkušeného člověka, konec konců, zajímavý je výčet jeho dalších spolupracovníků v Institutu.

Zde budeme jmenovat zejména brigádního generála ve výslužbě Karla Blahnu, který se stal prvním velitelem československého praporu mírových sil OSN v misi UNPROFOR, který byl nasazen v dubnu 1992 v náročných podmínkách Sektoru JIH v tzv. srbské Krajině na území dnešního Chorvatska. V těchto misích působil dále v letech 1993 a 1995. Generál Blahna je dodnes v armádě pojem. Dále můžeme jmenovat jména jako podplukovník PaeDr. Pavel Landa a major Ing. Ján Vištiak. Ti tvoří jádro Národního institutu pro obranu a bezpečnost.