Česká protivzdušná obrana se připravuje na přezbrojení. Systémy Spyder budou do dvou let

Strakoničtí vojáci se připravují na převzetí moderního protiletadlového kompletu SPYDER. To si mimo jiné vyžádá i změnu organizační struktury jednotky, která bude tento zbraňový systém obsluhovat. Hlavním cílem taktického experimentálního cvičení, jež vojáci v uplynulých dvou týdnech absolvovali na Doupově, tak bylo ověřit, jestli je jednotka schopná plnit úkoly i v nově navržené struktuře.

Protože vojáci nový systém SPYDER zatím nemají (jeho dodání je plánováno do konce roku 2026), cvičili se stávající technikou. Zkoušeli, zda je jednotka schopna efektivně vést bojovou činnost, jestli funguje logistická podpora i zdali má jednotka pro svou činnost dostatečný počet vojáků. „Taktické experimentální cvičení nám pomáhá lépe přemýšlet o budoucím personálu. Získáváme jasnější představu o kvalifikačních předpokladech a požadavcích, což samozřejmě přispívá k efektivnějším náboru nově příchozích vojáků,“ uvedl podplukovník Jaroslav Sekanina, velitel 251. protiletadlového oddílu, který bude na nový systém SPYDER přezbrojen.

Vojáci v Doupovských horách cvičili například Force Protection, tedy ochranu jednotky, jež bude vyzbrojena novým systémem. Trénovali rekognoskaci prostoru, přesuny jednotky a její rozvinování. Testovali také, jak dlouho je jednotka schopna operovat samostatně, bez vnějšího dozásobení. „Cvičení v podstatě sloužilo k tomu, abychom si naše teoretické úvahy vyzkoušeli v praxi. Proto jsme se také snažili výcvik co nejvíce přiblížit realitě,“ potvrdil vrchní praporčík 251. oddílu praporčík František Hammerbauer. Současně také prozradil, že přezbrojení na nový systém přinese i změnu v myšlení vojáků, kteří si budou muset zvyknout na nové postupy.

Cvičení bylo experimentální z více hledisek

Přívlastek „experimentální“ cvičení nezískalo jen kvůli ověřování schopností jednotky, jež bude výhledově vyzbrojena novou technikou. Vojáci totiž na Doupově testovali i propojení různých systémů. „Zasíťované a propojené bojiště je základem úspěchu. U zbraňového systému SPYDER počítáme se širokou škálou možností, jak různými způsoby získat všechny potřebné informace včas a efektivně. Jedním z hlavních cílů cvičení tak bylo i ověření schopnosti komunikace našich systémů se systémy jednotek pozemních sil, které na cvičení vyčlenil 53. pluk průzkumu a elektronického boje z Opavy,“ sdělil podplukovník Jaroslav Sekanina.

Armáda ČR získala novou schopnost

Taktické experimentální cvičení bylo přínosem pro všechny cvičící složky. „Díky podmínkám, které byly na tomto cvičení vytvořeny, bylo možné zefektivnit zejména procesy řízení a Armáda ČR tak nabyla další schopnost potřebnou pro současné bojiště. Můžeme říci, že měníme koncept „need to know“ na „need to share“,“ doplnil kapitán P. K., který na cvičení řídil činnost vojáků z 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

Strakoničtí vojáci během cvičení spolupracovali i s 21. základnou taktického letectva, jejíž bojové letouny simulovaly cvičící jednotce vzdušného protivníka, a 26. plukem velení, řízení a průzkumu, který disponuje informacemi o dění ve vzdušném prostoru.