Investice do obranného průmyslu Čechy zaujaly

RSBC Defence, první český fond kvalifikovaných investorů zaměřený výhradně na obranný průmysl, dokončil velmi úspěšné upisovací období. Investoři do něj jen během třetího čtvrtletí 2022 vložili více než 250 milionů korun. Kromě unikátní strategie zaměřené na zhodnocování peněz v obranném průmyslu, výrobě a technologiích fond investory oslovuje také zajištěným výnosem na úrovni 8 % či 9 % ročně v závislosti na investiční třídě podle objemu investice. Investoři mají navíc šanci podílet se až ze 30 % na zisku, kterého fond dosáhne nad rámec výnosu zajištěného celou tržní hodnotou svého hlavního aktiva – společnosti RSBC Defence.

„Ačkoli letní měsíce bývají z pohledu investic vždy vlažnější, zájem o RSBC Defence byl už v upisovacím období mimořádně velký. Válka, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině, přiměla řadu států navýšit nejen jednorázové výdaje na obranu, ale také přehodnotit jejich dlouhodobou bezpečnostní strategii. Ve výrobě prostředků pro vojenské složky dnes nastává období investic a rozvoje, které bude pokračovat i v případě, že konflikt na Ukrajině brzy skončí. Náš fond investorům umožňuje se na tomto trendu podílet nejen z hlediska dosaženého výnosu, ale také tím, že svými investicemi aktivně pomohou posílit strategicky důležité odvětví,“ uvádí Martin Vrecion, člen představenstva RSBC Holding, do kterého fond RSBC Defence patří.

Hlavním aktivem fondu je v současnosti společnost RSBC Defence, kterou do něj vložila mateřská skupina RSBC. Firma RSBC Defence je pak 100% vlastníkem dynamicky rostoucí slovinské zbrojovky AREX – světového lídra ve výrobě plastové munice využívané pro výcvikové účely s tržní hodnotou 1,6 miliardy korun. Firma na trh zároveň dodává zbraně kategorie small arms, nábojové pásy, nože, taktické vesty, ochranné helmy, speciální batohy a další prvky výbavy ozbrojených složek. „Společnost AREX vyrostla na domácím slovinském trhu, už řadu let se ale zaměřuje na obrannou výrobu se zakázkami ve státech NATO, na Blízkém východě a v Jižní Americe. Aktuálně má již vyprodanou výrobu na celý příští rok,“ popisuje ředitel investičních fondů RSBC Miloš Filip.

Podle Filipa patří k výhodám nového fondu pro kvalifikované investory atraktivní zajištěný roční výnos, Nový fond bude investorům stabilně z tohoto ročního výnosu připisovat každý měsíc jednu dvanáctinu. „Hodnota jejich akcií tak postupně a plynule poroste s každým měsícem. Navíc se klienti budou až 30 % podílet na případném celoročním nadvýnosu fondu,“ uvádí Miloš Filip.

Výnosy investorů jsou zajištěny celou tržní hodnotou společnosti RSBC Defence vložené do fondu. Pokud by celkový výnos v kterémkoli roce nedosáhl zajištěné výše, pokryje se rozdíl snížením tržní hodnoty akcií, které výměnou za svůj počáteční majetkový vklad obdržela skupina RSBC jakožto zakladatel fondu.

Pro mateřskou skupinu RSBC Holding představuje nový fond kvalifikovaných investorů RSBC Defence rozšíření její divize investičních fondů. Do té již od roku 2020 patří fond Prémiové nemovitosti určený institucionálním i drobným individuálním investorům. Jeho strategie je zaměřená na špičkové komerční i rezidenční nemovitosti v atraktivních lokalitách. Aktuálně fond Prémiové nemovitosti spravuje aktiva v objemu přes 1,3 mld Kč a od začátku roku zhodnotil peníze investorů o 8 %.

Nový fond RSBC Defence do budoucna plánuje prostředky investorů zhodnocovat nejen díky rozvoji stávající vlajkové lodi AREX, ale také využíváním vhodných akvizičních příležitostí na evropském trhu. „Vždy však půjde o obchodní podíly ve společnostech zaměřených na obranný průmysl tak, aby se fond profiloval směrem k odvětví, jež má z našeho pohledu do budoucna obrovský potenciál, uzavírá člen představenstva RSBC Holding Martin Vrecion.

RSBC SICAV, a.s., RSBC Defence podfond (dále jen „fond“)

RSBC Defence je jediným fondem kvalifikovaných investorů společnosti RSBC SICAV a.s. Obhospodařovatelem a administrátorem fondu RSBC Defence je CODYA investiční společnost, a.s. Jeho depozitářem je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a auditorem BDO Audit, s.r.o. Na činnosti fondu, obhospodařovatele i depozitáře dohlíží Česká národní banka. Akcie fondu byly ve tříměsíčním upisovacím období nabízeny českým investorům za 1 Kč od 1. 7. 2022. První cena akcií bude vypočtena k 31. 10. 2022. Hlavním aktivem vloženým do fondu zakladatelem je slovinská výrobní společnost AREX. V portfoliu fondu jsou dále doplňková aktiva, cenné papíry, úvěry a další. Svoji běžnou likviditu fond řídí úložkami v termínovaných vkladech a peněžních instrumentech. V budoucnosti investiční správce počítá s pořízením dalších firem nebo obchodních podílů ve společnostech obranného průmyslu.

AREX

Dlouhodobě úspěšná výrobní společnost se 160 zaměstnanci s ústředím ve Slovinsku se zaměřuje zejména na dodávky pro bezpečnostní a obranný průmysl, včetně policejních a armádních složek. Většina její produkce směřuje na náročné a konkurenční trhy západní Evropy a USA. Zákazníky jsou nejvýznamnější firmy obranného průmyslu ze zemí NATO včetně České republiky. Nové projekty rozvíjí i v Brazílii a dalších zemích. Hlavní činností společnosti je vývoj a výroba plastové munice pro výcvikové účely, pistolí a nábojových pásů. Kromě toho dodává i další části vojenské výbavy (např. ochranné vesty, speciální batohy, nože) a různá technologická řešení.

Skupina RSBC

Základem portfolia české investiční skupiny RSBC jsou rezidenční a komerční nemovitosti, úrodná půda, realitní fondy či průmyslové a zemědělské společnosti v České republice i v zahraničí. Holding se zaměřuje také na poskytování profesionálních služeb v oblasti akvizic, správy a obchodování s nemovitostmi či na

venture kapitálové investice na poli nových technologií ve vzdělávání a zdravotnictví. Investiční filozofie skupiny založené v roce 1998 původně za účelem správy restituovaného majetku rodiny Schönfeldů stojí na konzervativním přístupu, dlouhodobé stabilitě, rodinných hodnotách a úctě k tradicím. Aktuálně je součástí skupiny RSBC celkem přes 35 společností, souhrnná hodnota aktiv dosahuje téměř osmi miliard korun.

Zdroj: RSBC