Novým velitelem Pozemních sil AČR se stal brigádní generál Roman Náhončík

Nejen velitelství Vzdušných sil AČR, ale i velení Pozemních sil Armády České republiky hlásí změnu na pozici velitele. Pozemní síly nyní povede brigádní generál Roman Náhončík, který získal svoji generálkou hvězdu v lednu 2019 z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana. Náhončík je zkušeným vojákem, který velel 4. Brigádě rychlého nasazení. Otěže přebírá od generálmajora Ladislava  Junga, který po čtyřicetileté službě v armádě končí.

„Dnešní den vnímám jako velkou výzvu, spojenou s obrovskou povinností vůči vám všem příslušníkům pozemních sil. Mojí hlavní prioritou je personál, kterým pozemní síly disponují, především jeho cenné zkušenosti nabyté v zahraničních operacích. Druhou, neméně důležitou prioritou, je pokračovat v zavádění modernizačních projektů do jednotlivých útvarů a její dokonalé zvládnutí,“ přiblížil své kroky v nové pozici generál Náhončík.

Náhončík je zkušeným vojákem, který svůj život zasvětil pozemním silám. Vletech 1988 – 1992 vystudoval magisterské vzdělání v oboru Teorie řízeni a bojového použití jednotek pozemního vojska. Po studiu nastoupil jako velitel čety 18. tankového pluku, ale již ten samý rok se z něj stal velitel roty, kterým zůstal až do roku 1994. Týž rok se stal velitelem roty 42. mechanizovaného praporu, kde (s přestávkou v roce 1997, kdy byl velitel čety 6. mechanizovaného praporu) působil až do roku 2002. Od tohoto roku působil na různých štábních a velitelských funkcích 4. brigády rychlého nasazení. Brigádu opustil roku 2014, kdy se stal náčelníkem štábu Pozemních sil AČR. K 4. brigádě se vrátil v roce 2016, již jako její velitel. Od roku 2019 působil jako ředitel sekce SHAPE Zahraničního pracoviště Mons.

Náhončík se stal  1. srpna 2022 zástupcem velitele Pozemních sil, tedy ze zástupce velitelem se stal po pouhých čtyřech měsících. Nicméně jeho dosavadní kariéra napovídá, že jde o dobrou volbu, navíc má řadu zkušeností z misí v Jugoslávii, ale i v Afghánistánu. Nového velitele čeká řada úkolů, ale i výzev. Jmenovat můžeme hlavně přezbrojení na nová, bojová vozidla pěchoty, která mají být CV-90 ze Švédska, ale i řada dalších prvků modernizace.