K modernizaci AČR je třeba přistupovat s chladnou hlavou a bez ohledu na zbrojařské lobby

Velitelské shromáždění vyslalo jasný signál v otázkách modernizace, ale ukázalo i na skutečný, personální stav armády. Ten je nedostatečný, armáda stárne, vojáci odchází, nicméně právě ona modernizace může být cestou, která naláká nováčky do armády. Je ovšem otázkou, kdy se reálně vojáci nové techniky dočkají…