Obrněnce pro ženisty? Obrana vysvětluje

V posledních dnech vyvolal mediální pozornost připravovaný tendr na pořízení vozidel pro ženijní vojsko. Řada informací, které se ve veřejném prostoru objevila, je zavádějící. Zakázka je v současné době v tzv. předakviziční fázi. Znamená to, že odborníci z ministerstva a armády teprve shromažďují potřebné informace, aby mohlo být rozhodnuto o dalším postupu při zadání zakázky. Konečné slovo by mělo padnout ještě letos.

O nutnosti nahradit nyní používané nepancéřované stroje moderními pancéřovanými prostředky ví armáda několik let. Nákup „Univerzální kolové platformy ženijního vojska“ se začal připravovat již v roce 2018, kdy byla zadána analýza trhu. Posuzováno v ní bylo několik výrobců včetně českých firem. Jako nejvhodnější z ní již tehdy vyšla obrněná vozidla Bushmaster. Splnila požadavky Armády ČR mimo jiné na hmotnost, využití v rámci spojeneckých ozbrojených sil (armáda tak získá neocenitelné zkušenosti pro zavádění nové techniky do výzbroje) nebo již vyzkoušené nasazení v operacích. Právě bojové zkušenosti jsou pro armádu klíčové. Vyvarujeme se tak často vleklým potížím, které jsou spojené s vývojem a následným zaváděním nových vozidel.

Po analýze trhu následovalo zadání studie proveditelnosti, i z ní vzešlo jako jediné vozidlo splňující všechny požadavky armády vozidlo Bushmaster. Armáda poté začala zpracovávat specifikaci, což je krok předcházející rozhodnutí o způsobu zadání zakázky. Kvůli nedostatku peněz byl ale nákup ženijních vozidel odložen. Díky zvýšení rozpočtu ministerstva obrany jsou nyní potřebné finance k dispozici, bylo proto rozhodnuto pokračovat v tendru. Abychom měli k dispozici nejnovější údaje například o ceně nebo dostupnosti vozidel, probíhá aktualizace průzkumu trhu. Ministerstvo obrany za tímto účelem oslovilo státní podnik VOP CZ.

Po dokončení průzkumu trhu bude rozhodnuto o nejvhodnějším a nejefektivnějším způsobu vypsání zakázky, a to jak z hlediska požadovaných kritérií a potřeb AČR, tak z hlediska ceny, míry zapojení českého obranného průmyslu a dodávek. Předpokládáme, že konečné rozhodnutí by mělo padnout ještě letos. Dodávky prvních strojů by mohly být zahájeny přibližně rok po podpisu smlouvy.

Klíčovou součástí zakázky bude zapojení českého obranného průmyslu. Jde nejen o hospodářský prospěch pro stát a o zajištění pracovních míst, ale také o bezpečnost dodávek v případě krizí. Předpokládáme, že do zakázky by měl být intenzivně zapojen státní podnik VOP CZ, který je nedílnou součástí českého obranného průmyslu.