Seminář velících poddůstojníků Ozbrojených sil Slovenska

Velící poddůstojníci OS SR absolvovali ve dnech 10.-11. dubna 2024 v prostorách 51.k Prešov seminář zaměřený na jejich rozvoj. Seminář organizoval hlavní poddůstojník OS SR ve spolupráci s velícími poddůstojníky sil a operačního velitelství. Semináře se zúčastnilo 43 velících poddůstojníků z OS SR a 20 poddůstojníků z momentálně probíhajícího dalšího odborného výcviku U10 (ĎOV U10 – velící poddůstojník).

První den semináře byl rozdělen na dvě části. Dopoledne odborné přednášky a odpoledne práce v syndikátech. V první přednášce se generální duchovní Ústředí ekumenické pastorační služby OS SR a OZ SR plukovník Viktor Sabo věnoval představení nových forem spolupráce v oblasti výuky vlastenectví v poddůstojnických kariérních kurzech. Následně správce nadace pan Milan Gajdoš představil současné výzvy, ale i nové projekty Vojenské podpůrné nadace, která slouží profesionálním vojákům a zaměstnancům OS SR, vojenským důchodcům a rodinným příslušníkům profesionálních vojáků. V poslední přednášce prvního dne nadrotmistr Ján Gorc v záloze informoval účastníky semináře s problematikou bezpilotních prostředků z pohledu jejich silných i slabých stránek, možností využití na současném a případně budoucím bojišti a na závěr nabídl praktickou ukázku v prostorách hostujícího útvaru. V odpoledních hodinách byli účastníci semináře rozděleni do sedmi syndikátů a byly jim představeny úkoly, které musely řešit. V jednotlivých syndikátech byli určeni vedoucí syndikátů, kterým aktivně pomáhali určení mentoři z řad štábních nadrotmistrů. Závěr prvního dne semináře patřil prezentacím prací tří syndikátů tvořených poddůstojníky z kurzu ĎOV U10.


Úvod druhého dne byl vyčleněn na prezentace prací čtyř syndikátů velících poddůstojníků OS SR. Následovaly prezentace štábních nadrotmistrů Miroslava Ference / PS OS SR a Romana Kosturika / SŠO OS SR, kteří se s účastníky semináře podělili o aktuální zkušenosti ze studia v poddůstojnických kurzech organizovaných v Baltic Defence College, resp. z Joint Special Operations University. Odpoledne velící poddůstojník 51.k Prešov představil práci profesionálních vojáků – poddůstojníků, kteří se podílejí na zabezpečení provozu letecké techniky na tomto útvaru.


Velké poděkování ze strany účastníků semináře patří veliteli 51.k Prešov plk. Štěpánovi Okošovi, jeho velícímu poddůstojníkovi štábnímu nadrotmistrovi Mareku Sukovskému za vytvoření optimálních pracovních podmínek a samozřejmě všem prezentujícím za nadstandardní spolupráci a přínos k rozvoji velících poddůstojníků OS SR.