Slovensko se ostře pustilo do organizátorů leteckých dnů SIAF. Podává žalobu

Stanovisko ministerstva obrany Slovenska k tvrzením organizátora Mezinárodních leteckých dnů SIAF. Ostrá výměna názorů může být počátkem konce letité spolupráce.

Ministerstvo obrany SR se ostře ohrazuje vůči zavádějícím a manipulativním tvrzením Slovenské letecké agentury, sro – organizátora Mezinárodních leteckých dnů SIAF v souvislosti s rozhodnutím resortu obrany neparticipovat na organizaci této akce. Ministerstvo obrany SR od ledna 2024 avizuje, že se nebude podílet na akci SIAF 2024 a průběžně o tom informovalo své domácí a zahraniční partnery. Důvody jsou termínové, logistické, finanční a hlavní důvod je příprava centrálních oslav 80. výročí SNP v Banské Bystrici.

Reputace resortu obrany nestojí a nepadá na SIAF a reputační riziko může svým jednáním způsobit pouze pokud sám organizátor. Ten přistoupil k letošní prezentaci akce, odesílání pozvánek či prodeji vstupenek i přesto, že s Ministerstvem obrany SR nemá do dnešního dne uzavřenou realizační smlouvu o spolupráci při pořádání mezinárodních leteckých dnů.

Organizátor má uzavřenou „pouze“ Rámcovou smlouvu ze dne 24.3.2021, přičemž zjednodušeně lze konstatovat, že rámcová smlouva upravuje podmínky uzavření realizační smlouvy. Nicméně, SIAF lze organizovat pro ten který rok výlučně na základě podepsané a zveřejněné realizační smlouvy. Organizátor tak realizoval všechny aktivity v souvislosti se SIAF 2024 „na vlastní pěst“.

Zároveň v dopise z října 2023 adresovaném MO SR sám organizátor deklaruje, že za poslední roky náklady na financování akce SIAF výrazně stouply, přičemž je není každoročně schopen pokrývat – a tedy si neumí představit, aby akci SIAF dále organizoval za podmínek stanovených v rámcové smlouvě . Organizátor tedy v očích MO SR přestal být relevantním partnerem, s jakým bychom si uměli představit organizaci tohoto typu akce. Nakonec, podle medializovaných informací z ekonomických důvodů odstoupila Slovenská letecká agentura, sro i od organizace letošního Festivalu letectva v Piešťanech.

Ministerstvo obrany také podalo žalobu na Slovenskou leteckou agenturu, která ani po několika výzvách ze strany ministerstva neuhradila fakturu za nájem prostor během loňské akce SIAF 2023. I proto se tato společnost stala pro ministerstvo obrany nedůvěryhodným partnerem při organizaci mezinárodních leteckých dnů.

Není také pravdou, že finanční a logistické náklady spojené s organizací akce vždy nesla společnost Slovenská letecká agentura. Bez poskytování součinnosti Vzdušnými silami Ozbrojených sil SR by organizace akce takového formátu nebyla možná. „Ozbrojené síly SR začaly přípravy oslav 80. výročí SNP již v prosinci 2023, kdy v rámci tohoto procesu identifikovali jako možné riziko organizaci leteckých dnů SIAF. Vzhledem k vysoké náročnosti na logistické a materiální zabezpečení obou aktivit plánovaných v téměř identickém čase na dvou vzdálených místech nebylo jejich provedení z pohledu OS SR možné,“ uvedl mluvčí OS SR Štefan Zemanovič, který dodal, že objednatelem leteckých ukázek a techniky byly Vzdušné síly OS ČR.

Jsme přesvědčeni, že resort obrany postupoval v souladu s příslušnou rámcovou smlouvou a není si vědom porušení jakýchkoli dohodnutých smluvních podmínek. Do budoucna plánuje resort připravit střešní formát akce s komplexní prezentací pozemních a vzdušných sil.

Ministerstvo obrany také nebrání Slovenské letecké agentuře organizovat další ročníky Mezinárodních leteckých dnů SIAF, avšak vzhledem k výše uvedenému v její vlastní režii a bez účasti resortu obrany. Celou záležitost proto ministerstvo obrany považuje tímto za uzavřenou a nebude se k ní více vyjadřovat.