Potřebujeme jednotu, podporu vojáků a důstojníků a sociální odolnost v hybridní válce, říkají v Polsku

Za tuto rychlou reakci děkuji generálnímu veliteli ozbrojených sil a velitelům 25. letecké jezdecké brigády a 6. výsadkové brigády, za to, že na hranicích jsou ti nejlepší, kteří brání Polsko. Za to patří poděkování všem – operačním vojskům, Sborům územní obrany, příslušníkům Policie a Pohraniční stráže, HZS, Státní ochranné službě. Děkujeme vám za všechny akce, které se provádějí k zabezpečení polských hranic a zajištění bezpečnosti Polska, řekl po brífinku s veliteli vicepremiér Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dne 1. června se na velitelství 25. letecké jízdní brigády v Tomaszów Mazowiecki konal briefing velitelů s náčelníkem ministerstva národní obrany. Vzhledem k eskalaci hybridní agrese na polsko-běloruských hranicích a incidentům, při kterých trpěli vojáci polské armády, se Ministerstvo národní obrany rozhodlo zintenzivnit akce zaměřené na boj proti agresi vůči personálu ozbrojených sil. 

Jak upozornil šéf ministerstva národní obrany, hybridní útoky zaměřené na Polsko, které trvají již několik let, v poslední době zesílily. Jde o pokus destabilizovat bezpečnostní situaci v Polsku a na východním křídle NATO.

-„Již několik měsíců sledujeme intenzitu pokusů o překročení hranice ze strany lidí, kteří nechtějí žádným způsobem získat azyl nebo útočiště, ale jsou nástrojem v rukou speciálních služeb Běloruska a Ruská Federace. Většina z nich má ruská víza. Na polských hranicích jsou stále častější útoky banditů a agresivní útoky na polské vojáky, Pohraniční stráž a policisty. Jsou nepřijatelné, nepřijatelné. Pouhé překročení hranice je porušením pořádku a zákona a fyzický útok je nepřijatelný a bude z naší strany shledán reakcí,“ oznámil šéf ministerstva národní obrany.


Jak vicepremiér poznamenal, stále probíhají akce ke zlepšení situace na hranicích a zvýšení bezpečnosti vojáků.


Před tragickou událostí, která se stala minulý týden – pobodání našeho vojáka při útoku banditů, jsme se rozhodli posílit hranici a nasadit další síly a poskytnout vojákům další ochranné prostředky. Tyto aktivity je ale potřeba zintenzivnit, proto ve středu dorazili vojáci z 25. letecké jízdní brigády. Moc děkuji za rychlé vyřízení objednávky. Děkujeme, že máte do 24 hodin nejlepší vojáky, kteří sloužili v Afghánistánu a Iráku a mají bohaté zkušenosti ze stabilizační mise v Kosovu. 25. brigáda i 6. brigáda rychle zmobilizovaly své lidi, kteří jsou již dnes na hranici. Nechybí ani nejlepší vybavení, obrněná vozidla. (…) Připravují se další policejní jednotky a policejní vybavení,“ informoval náčelník ministerstva národní obrany.

Šéf ministerstva národní obrany při poděkování vojákům a důstojníkům za jejich službu upozornil, že v této hybridní válce a obraně hranic je důležitá i podpora a zapojení společnosti.

Ministr připomněl, že jedním z prvků hybridní války je využívání dezinformací běloruskou a ruskou stranou. Upozornil, že včerejší útok na Polskou tiskovou agenturu byl pokusem o destabilizaci polské společnosti.

Takové incidenty jsou bohužel navrženy tak, aby vyvolaly obavy, vytvořily pocit chaosu, pocit paniky. Musíme být odolní vůči těmto typům událostí. Prosím všechny o ověření informací, které se objevují ve veřejném prostoru. Prosím, nevěřte, zvláště v tomto internetovém prostoru, mnoha falešným účtům, které byly vytvořeny pouze proto, aby zasévaly chaos a zmatek. V loňském roce jsme řešili 80 000 incidentů v kyberprostoru. Letos jich může být dvakrát tolik,“ poznamenal šéf ministerstva národní obrany. 

– Bez zapojení občanů, bez podpory občanů, bez sociální odolnosti nebudeme schopni účinně čelit této hybridní válce. (…) V této hybridní válce, která byla namířena proti Polsku, potřebujeme společenství a jednotu. Potřebujeme podporu pro vojáky a důstojníky. Potřebujeme sociální odolnost

– řekl šéf ministerstva národní obrany.