Bojové uskupení na Slovensku uspělo, nyní je připraveno k boji podle metodiky hodnocení NATO

Na 1100 vojáků se třemi sty kusy techniky z ČR, Německa, Slovenska a Slovinska minulý týden absolvovalo závěrečnou prověrku mnohonárodního praporu, jehož jsou součástí. Úspěšné certifikační cvičení pod názvem Strong Cohesion 2023 se odehrálo v Centru výcviku Lešť a nadřízenému Mnohonárodnímu bojovému uskupení zajistilo statut NATO Combat Ready.

Během uplynulých třech měsíců se vojáci třetí rotace slaďovali se svými aliančními partnery ve všech oblastech. Od taktických postupů, přes systém velení a řízení, až po logistické zabezpečení jednotek napříč celým praporem. Cvičení Strong Cohesion 2023 představovalo vyvrcholení dosavadního výcviku a spolupráce všech členů mnohonárodního praporu. Během cvičení se mezinárodní hodnotící CREVAL tým zaměřil na fungování systému velení, řízení a také komunikaci. Kontrolovalo se rovněž naplnění personálem, technikou a materiálem a sladěnost jednotky z hlediska plánování, přípravy, vedení a řízení operací.

„Certifikace proběhla pod velením a řízením slovenské 2. mechanizované brigády z Prešova. Tým brigádního generála Róberta Kecsö dokázal vytvořit certifikovanému praporu náročné podmínky, ve kterých byly prověřeny všechny aspekty vedení bojové činnosti,“ uvedl k průběhu certifikace velitel 3. Úkolového uskupení AČR plukovník Miroslav Vybíhal. Do certifikace se zapojilo několik desítek kusů vojenské techniky a více než sto vojáků Slovenských ozbrojených sil.

Úkolem praporu během cvičení bylo zaujmout obranu, dalším bojem vyčerpat protivníka a vytvořit tak podmínky k protiútoku a znovuzískání obsazeného území. Hlavní tíhu boje nesly česká a slovinská bojová vozidla pěchoty opírající se o německé tanky Leopard 2A6. Nedílnou součástí probíhajících manévrů byla i česká minometná baterie posílená o slovenskou minometnou četu. „Cíle cvičení jsou splněny a jednotka bude moci plnit úkoly, které jsou před ní postaveny,“ vyhodnotil výsledky brigádní generál Václav Vlček při závěrečné fázi cvičení Strong Cohesion 2023. Úspěšným absolvováním cvičení Mnohonárodní prapor dosáhl plných operačních schopností. Mnohonárodní bojové uskupení na Slovensku získalo statut NATO Combat Ready.

Do cvičení se zapojilo více než 300 kusů vojenské techniky, od českých BVP-2, slovinských obrněných transportérů VALUK, německých tanků Leopard 2A6 až po vozy TATRA 815-7 PRAM. Ve vzdušném prostoru operovaly vrtulníky Black Hawk i bezpilotní prostředky.

Certifikační cvičení představovalo vyvrcholení náročné přípravy, která se zaměřila na společný výcvik od stupně družstvo, četa, rota až po úroveň celého praporu. Získáním certifikace Combat Ready se potvrdilo, že měsíce společného výcviku mezinárodních jednotek, zacílené na sladění a synchronizaci nejen taktických schopností, ale i oblastí jako je spojení, logistická podpora či průzkum, byly úspěšné. „Jsme schopní plnit zadaný operační úkol,“ konstatoval k získané certifikaci velitel Mnohonárodního bojového uskupení plukovník Miroslav Vybíhal.