Události v Kosovu jsou velmi vážné, říká NATO

NATO bere události v severním Kosovu velmi vážně. KFOR přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečného prostředí a svobody pohybu pro všechny komunity v Kosovu, jak je povoleno rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 z roku 1999.

Odhodlání KFOR provádět svůj mandát je neochvějné, jak dokazuje nedávné dodatečné rozmístění 500 vojáků. 

Znovu připomínáme všem stranám jejich závazky vůči KFOR podle Vojenské technické dohody, včetně respektování administrativní hraniční linie, postupů pro kosovskou policii a Dohody z roku 2013 o rozmístění kosovských bezpečnostních sil na severu. Tyto povinnosti jsou navrženy tak, aby zajistily koordinovanou akci, zabránily eskalaci a zachovaly bezpečné a zabezpečené prostředí.