Slavnostní nástup u příležitosti předání funkce velitele Vzdušných sil AČR

A V Í Z O

Velitelství Vzdušných sil AČR

Téma:             Slavnostní nástup u příležitosti předání funkce velitele Vzdušných sil AČR

Datum:           26. října 2022

Ve čtvrtek 27. října 2022 v 14.30 hodin se u příležitosti předání funkce velitele Vzdušných sil AČR uskuteční slavnostní nástup na 24. základně dopravního letectva Praha – Kbely. Funkci velitele Vzdušných sil AČR převezme brigádní generál Petr Čepelka, který dosud působil jako ředitel sekce rozvoje sil MO. Dosavadní velitel generálmajor Petr Mikulenka ukončí k 1. lednu 2023 aktivní vojenskou službu.

Bojový prapor Velitelství Vzdušných sil AČR převezme brigádní generál Petr Čepelka z rukou náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Karla Řehky. Slavnostního nástupu se zúčastní všechny útvary Vzdušných sil AČR, plánován je také průlet stíhacích a dopravních letounů a vrtulníků.

Velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Mikulenka udělí vybraným vojákům a občanským zaměstnancům Pamětní odznak velitele Vzdušných sil AČR.

Informace pro sdělovací prostředky:

Čtvrtek 27. října 2022 od 14.30 hodin – slavnostní nástup k předání funkce velitele Vzdušných sil Armády AČR – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů.

Na akci je vyžadována akreditace (jméno, číslo občanského průkazu), požadavky zasílejte nejpozději do 27. října 2022 do 7.00 hodin na e-mail: info24zdl@army.cz

Sraz novinářů: čtvrtek 27. října 2022 do 13.30 hodin u vchodu na 24. základnu dopravního letectva v Praze – Kbely.

Kontaktní osoba: kapitánka Kristýna Kosatíková, tisková a informační důstojnice 24. základny dopravního letectva Praha – Kbely, tel.: 973 207 583, 774 154 729, e-mail: kosatikovak@army.cz